Veranderingen in beleid tussen 16 en 27 jaar

Jongeren krijgen tussen hun 16e en 27e jaar te maken met een veel veranderingen in beleid. Hieronder noemen we de meest relevante.

Van 15 naar 16 jaar 

 • De leerplicht vervalt en jongeren krijgen te maken met de kwalificatieplicht. Jongeren zonder startkwalificatie moeten volledig onderwijs volgen (of een bbl-traject in het mbo) en mogen niet voltijd werken.

Van 17 naar 18 jaar

 • De Kwalificatieplicht vervalt en maakt plaats voor de RMC-wet. Jongeren die zich zonder startkwalificatie uitschrijven bij een opleiding, worden door de Regionale Meld en Coördinatiepunten (RMC) begeleid naar school of werk en gestimuleerd een startkwalificatie te behalen.
 • Voor hulpverlening en GGZ zijn jongeren niet langer aangewezen op de Jeugdwet, maar op de Zorgverzekeringswet.
 • Jongeren zijn niet langer gratis verzekerd tegen ziektekosten via hun ouders, maar moeten zelf een zorgverzekering afsluiten.
 • Jongeren zijn voor de wet handelingsbekwaam en hebben geen toestemming meer nodig van ouders voor het afsluiten van telefoonabonnementen, aangaan van schulden, etc.
 • Jongeren kunnen een Wajong-uitkering aanvragen als zij volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn.
 • Jongeren kunnen een Participatiewet-uitkering aanvragen als zij aan de voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden zijn tot 27 jaar wel strenger dan die voor andere aanvragers. 

Tip

Toelichting op de wetten

Download het Wettenschema: geldende wetgeving voor kinderen en jongeren. In dit schema zie je per leeftijdsklasse en per leefdomein welke wet van toepassing is en een toelichting op de desbetreffende wet. 

Van 21 naar 22 jaar

 • Vanaf 22 jaar hebben jongeren recht op het minimumloon. 

Van 22 naar 23 jaar

 • Jongeren worden niet langer door het RMC begeleid naar een startkwalificatie of werk.
 • Jongeren vallen niet meer onder het adolescentenstrafrecht.

Van 26 naar 27 jaar

 • Voor het aanvragen van een bijstandsuitkering gelden niet langer de afwijkende voorwaarden voor jongeren.

Bron: Centraal Planbureau