Nieuwsbrief

Wil je meedenken en op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom de ondersteuning aan jongeren in een kwetsbare positie? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief en ontvang iedere maand het laatste nieuws en tips & tools om jongeren nog beter te begeleiden richting zelfredzaamheid. 

Aanmelden

Eerder verschenen nieuwsbrieven

Bekijk hier de edities van 2021:

 • Nieuwsbrief december 2021
  Met onder andere nieuws over actieve wijkteams, het benutten van ervaringsdeskundigheid en meer.
   
 • Nieuwsbrief november 2021
  Met onder andere nieuws over toekomstgericht werken, jeugdzorggebruik, de arbeidsparticipatie van jongeren en meer meer.
   
 • Nieuwsbrief oktober 2021
  Met onder andere nieuws over jongerendakloosheid, gebruik van antidepressiva onder jongeren, het gesprek aangaan over cijfers en meer.
   
 • Nieuwsbrief september 2021
  Met onder andere nieuws over jeugdwerkloosheid, mentaal welzijn onder jongeren, de aankomende gemeenteraadsverkiezingen en meer.
   
 • Nieuwsbrief juni 2021
  Met onder andere nieuws over burgerschap, eenzaamheid onder jongeren, plannen voor hervorming van jeugdzorg en meer.
   
 • Nieuwsbrief mei 2021
  Met onder andere nieuws over het IJslandse preventiemodel, nieuwe cijfers, toekomstgericht werken en meer.
   
 • Nieuwsbrief april 2021
  Met onder andere nieuws over impact van coronacrisis, jeugdwerkloosheid, steunpakketten voor jeugd en meer.
   
 • Nieuwsbrief maart 2021
  Met onder andere nieuws over extra geld voor onderwijs, de overgang naar werk en meer.
   
 • Nieuwsbrief februari 2021
  Met onder andere nieuws over duurzame jongerenparticipatie, passend onderwijs en toekomstgericht werken.
   
 • Nieuwsbrief januari 2021
  Met onder andere nieuws over perspectief voor jongeren in coronatijd, stappenplan voor succesvolle jongerenparticipatie en de overgang van school naar werk.

Bekijk hier de edities van 2020:

 • Nieuwsbrief december 2020
  Met onder andere nieuws over zelfredzaamheid, toekomstgericht werken en inspirerende praktijkvoorbeelden van gemeenten.
   
 • Nieuwsbrief november 2020
  Met onder andere nieuws over de mentale gezondheid van jongeren, jeugdwerkloosheid en betalingsproblemen bij jongeren.
   
 • Nieuwsbrief oktober 2020
  Met onder andere nieuws over schoolverlaters, jongerenwerkloosheid en hulp voor dakloze jongeren.
   
 • Nieuwsbrief september 2020
  Met onder andere nieuws over daklozen, toekomstgericht werken en financiële zorgen.
   
 • Nieuwsbrief juli 2020
  Met onder andere nieuws over dakloze jongeren, schulden bij jongeren en nieuwe cijfers.
   
 • Nieuwsbrief juni 2020
  Met onder andere nieuws over toekomstgericht werken, begeleiding naar werk en meer.
   
 • Nieuwsbrief mei 2020
  Met onder andere nieuws over de gevolgen van de coronacrisis voor jongeren en meer.
   
 • Nieuwsbrief april 2020
  Met onder andere nieuws over de gevolgen van het coronavirus en goede vervolgzorg.
   
 • Nieuwsbrief maart 2020
  Met onder andere nieuws over over uitstroomprofielen, verlengde jeugdhulp, generatie Z en meer.
   
 • Nieuwsbrief februari 2020
  Met onder andere nieuws over toekomstgericht werken, schuldenproblematiek en psychische problemen bij jongeren.
   
 • Nieuwsbrief januari 2020
  Met onder andere nieuws over slachtoffers van mensenhandel en ondersteuning aan jongvolwassenen in het onderwijs.

Bekijk hier de edities van 2019:

 • Nieuwsbrief december 2019
  Met onder andere nieuws over de problemen bij oud-jeugdzorggebruikers, depressieve klachten en maatwerk voor kwetsbare jongeren.
   
 • Nieuwsbrief november 2019
  Met onder andere nieuws over jongerenparticipatie, de werksituatie van jongeren en tools om jongeren te begeleiden naar de arbeidsmarkt. 
   
 • Nieuwsbrief oktober 2019
  Met onder andere nieuws over de pilots en de waarde van een mbo-verklaring. Daarnaast lees je in een praktijkvoorbeeld hoe een school de integrale samenwerking met jeugdhulp aanpakt. 
   
 • Nieuwsbrief augustus/september 2019
  Met onder andere nieuws over de pilots, cijfers over schoolverlaters en dakloosheid onder jongeren, en vier nieuwe persona's.
   
 • Nieuwsbrief juli 2019
  Met onder andere nieuws over de invloed van jongerenwerk en sport, het beter benutten van de verlengde jeugdhulp en een interview met één van de pilots. 
 • Nieuwsbrief juni 2019
  Met onder andere nieuws over de omgang met jongeren, cijfers van jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt en een vraag over Woonplaatsbeginsel Jeugdwet. 
 • Nieuwsbrief mei 2019
  Met onder andere nieuws over de pilots, een nieuwe aanpak schoolverzuim, extra informatie over Werk & Inkomen en meer.
 • Nieuwsbrief april 2019
  Met onder andere aandacht voor de inzet van ervaringsdeskundigen, nieuws over de pilot Werken met een toekomstplan en een data-matrix. 
 • Nieuwsbrief maart 2019
  Met onder andere de Dag van de leerplicht, de Participatiescan, project OPAZ en meer.
 • Nieuwsbrief februari 2019
  Met onder andere de praatplaten over grip op jeugdbeleid, externe begeleiding voor werkloze jongeren, verlaging regeldruk en meer.
 • Nieuwsbrief januari 2019
  Met onder andere tips voor een goede samenwerking tussen gemeenten, mbo en zorg en een mentor voor iedere jongere.