Privacyverklaring

In deze privacy- en cookieverklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Welke gegevens we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken.  

Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Daarom verwerken wij jouw gegevens, zoals je naam of telefoonnummer volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij gebruiken jouw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor je deze gegevens aan ons hebt gegeven. Hieronder staan de doelen waarvoor wij persoonsgegevens gebruiken.

Nieuwsbrief

Je kunt je aanmelden voor onze online nieuwsbrief via de website van het Nederlands Jeugdinstituut, één van onze samenwerkingspartners. Dit doe je door je naam, e-mailadres en eventuele andere velden in te vullen We gebruiken deze gegevens uitsluitend voor het versturen van de nieuwsbrief. 

Na aanmelding ontvang je van ons regelmatig een e-mail met informatie over actualiteiten uit het jeugdveld en ontwikkelingen rondom Aanpak 16-27. Als je een nieuwsbrief ontvangt, dan registreert ons nieuwsbriefprogramma wanneer deze geopend wordt, en op welke links eventueel wordt geklikt. Deze gegevens zijn niet herleidbaar tot een persoon. Onder elke nieuwsbrief staat een link om je af te melden en een link waarmee je je gegevens kunt wijzigen. 

Contact via e-mail

Je kunt per e-mail contact met ons opnemen. De gegevens die je ons stuurt, zoals je naam, e-mailadres en de gegevens die je zelf aan ons beschikbaar stelt gebruiken wij uitsluitend voor beantwoording van je vraag.

Uitvoering van onze diensten

Wij verwerken je persoonsgegevens voor het uitvoeren van onze diensten. Zoals bij het inschrijven voor evenementen. Afhankelijk van de dienst die wij verlenen verwerken wij de volgende persoonsgegevens: je naam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres en de daarbij behorende correspondentie. Deze persoonsgegevens zijn noodzakelijk om onze dienst te kunnen verlenen.

Bewaartermijn

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor je ze hebt achtergelaten. Daarna worden de gegevens vernietigd of volledig geanonimiseerd.

Persoonsgegevens wijzigen, inzien of verwijderen

Op grond van de AVG heb je verschillende rechten. Je kunt ons per e-mail verzoeken om deze rechten uit te laten voeren. Wij reageren zo snel mogelijk op je verzoek, maar uiterlijk binnen vier weken. We kunnen het verzoek alleen weigeren als wij hiervoor een gerechtvaardigd belang hebben, of indien het uitvoeren van jouw verzoek niet mogelijk is op basis van een wettelijke grondslag. Jouw rechten zijn:

  • Recht op het inzien van je persoonsgegevens.
  • Recht op het wijzigen van je persoonsgegevens indien deze fouten bevatten.
  • Recht om op te vragen wat wij met jouw persoonsgegevens doen.
  • Recht op het laten verwijderen van je persoonsgegevens.
  • Recht op dataportabiliteit (dit is het recht om jouw persoonsgegevens van ons te ontvangen en/ of door te laten sturen naar derden).
  • Intrekken van toestemming.
  • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik van je persoonsgegevens.

Geef in je verzoek duidelijk aan wie je bent, zodat wij er zeker van zijn dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. Zo nodig nemen wij contact met je op. We kunnen eventueel aanvullende informatie opvragen om je identiteit vast te stellen.

Als je een kopie van je identiteitsbewijs moet toesturen, maak dan de volgende gegevens zwart: je pasfoto, MRZ (machine readable zone, dit is de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN). Dit is ter bescherming van je privacy.

Doorgifte en verkrijging

Wij geven of verkopen je persoonsgegevens niet aan derden, zoals andere bedrijven of organisaties, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening, of als dit noodzakelijk is op grond van de wet. De bedrijven waarvan het noodzakelijk kan zijn om gegevens aan te verstrekken, zijn onder andere samenwerkingspartners en congresbureaus (bij aanmelding voor een evenement). Wanneer persoonsgegevens van derden worden verkregen, dan gaat wij hier net zo zorgvuldig mee om als wanneer wij zelf deze gegevens hebben verkregen.

Beveiliging

Wij nemen verschillende beveiligingsmaatregelen om jouw gegevens te beschermen tegen onder meer verlies, diefstal en misbruik. Hiervoor hebben wij technische en organisatorische maatregelen genomen. Waaronder toegangscontrole voor systemen en een https-certificaat zodat het dataverkeer via de website versleuteld is. Ook zijn er met deze systemen verwerkingsovereenkomsten afgesloten.

Klachten

Indien je een vraag of klacht hebt met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens dan kun je altijd contact met ons opnemen. Ook heb je op grond van de AVG de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Neemt u in dat geval contact op met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Aansprakelijkheid

Mochten, ondanks onze inspanning ter voorkoming hiervan, jouw persoonsgegevens kwijtraken of onrechtmatig worden verwerkt, waardoor je mogelijk enige schade lijdt, dan sluiten wij bij deze aansprakelijkheid voor elke schade uit, tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid aan de kant Aanpak 16-27.

Cookieverklaring

Wat zijn cookies?

Wij maken op de website www.16-27.nl gebruik van cookies. Een cookie is een klein informatiebestandje dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schijf van de apparatuur zoals je computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen of uitgelezen.

De eerste keer dat je onze website bezoekt verschijnt een melding dat wij cookies gebruiken. Je kunt aangeven of je akkoord gaat met deze cookies. Als je onze website blijft gebruiken dan gaan wij ervan uit dat je geen bezwaar hebt tegen onze cookies.

In- en uitschakelen van cookies

Als je geen cookies wil ontvangen kun je de instellingen van je browser aanpassen en het plaatsen van cookies volledig blokkeren. Wel kan het zo zijn dat bepaalde delen van deze website dan niet meer (goed) werken of trager zijn. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van je browser en via onderstaande links:

Functionele cookies

Wij maken gebruik van functionele cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk om onze website te kunnen gebruiken. Zoals voor het zoeken van informatie op onze website.

Google Analytics

Wij verzamelen anonieme gegevens via Google Analytics. Dit geeft ons informatie over het gebruik van onze website. Hiermee kunnen wij bijvoorbeeld zien hoeveel bezoekers een bepaalde pagina op onze website bekijken. De grondslag voor verwerking via Google Analytics is ons gerechtvaardigd belang. De informatie wordt met jouw IP-adres verzonden naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Meer informatie over Google Analytics leest u in het privacy beleid van Google.

Wijzigingen en geschillen

Op deze privacy- en cookieverklaring is het Nederlands recht van toepassing. In het geval dat een geschil ontstaat dat verband houdt met deze privacy- en cookieverklaring zullen wij proberen dit eerst onderling op te lossen. Indien dit niet lukt wordt dit geschil voorgelegd aan de rechtbank in Utrecht.

Indien door de bevoegde rechter een gedeelte van deze privacy- en cookieverklaring wordt vernietigd, dan blijft de rest van deze privacy- en cookieverklaring geldig. Het vernietigde gedeelte wordt vervangen door een bepaling die overeenkomt met de vernietigde bepaling. De privacy- en cookieverklaring is voor het laatst gewijzigd op 15 augustus 2019.

Wij kunnen onze privacy- en cookieverklaring op elk moment wijzigen. 

Contact

Bij vragen of opmerkingen over onze privacy- en cookieverklaring, kun je per e-mail contact met ons opnemen.