In gesprek over cijfers

Het gebruik van data is erg belangrijk voor het creëren van een integrale aanpak omtrent de ondersteuning van kwetsbare jongeren. Het maakt namelijk uit of er in je regio bijvoorbeeld vier jongeren wonen die schuldhulpverlening nodig hebben of vierhonderd.

Cijfers kennen ook belangrijke tekortkomingen: een cijfer is altijd een platgeslagen weergave van de werkelijkheid. Vandaar dat we veel van onze cijfers presenteren naast het persoonlijke verhaal van een jongere (een persona). Zo lees je hoe jongeren hun situatie ervaren en zie je tegelijkertijd hoeveel jongeren met vergelijkbare kenmerken in jouw regio wonen.

Hoe gebruik je deze informatie binnen een integrale aanpak?

Cijfers kunnen een startpunt zijn voor een gesprek over jongeren met bepaalde kenmerken in jouw regio. Zoals jongeren die niet genoeg verdienen om economisch zelfstandig een huishouding te voeren. De cijfers helpen het gesprek op gang omdat ze uitnodigen tot duiding. Dat start een dialoog over de aard en ernst van de situatie waarin deze jongeren verkeren.

Het gesprek leidt vervolgens naar concrete verbetervoorstellen in de aanpak die je voor deze jongeren inricht, binnen jouw eigen organisatie en samen met anderen. Het is voor een integrale aanpak belangrijk dat je de cijfers niet alleen bespreekt met collega’s, maar ook met andere organisaties en met de jongeren in de regio. Zo kun je toewerken naar een samenhangend, ondersteunend beleid. Afhankelijk van het onderwerp kies je daarvoor gesprekspartners.

Hoe voer ik het gesprek over de cijfers?

Het helpt om dit gesprek te voeren aan de hand van vier vragen:

 1. Herkennen
  Herkennen we deze cijfers uit onze dagelijkse praktijk?
 2. Verklaren
  Kunnen we deze uitkomsten verklaren? Wat is het verhaal achter deze cijfers?
 3. Waarderen
  Wat vinden we van deze uitkomsten? Is het hoog of laag? Goed, of willen we het beter?
 4. Verbeteren
  Zijn er verbeteracties nodig en, zo ja, welke?

Bij de data over de persona’s hebben wij nog een of meerdere specifieke duidingsvragen toegevoegd die je in het gesprek kunt gebruiken.

Hoe zorg je vervolgens voor impact?

Het belangrijk om de verbeteracties concreet te formuleren en te blijven monitoren. Bijvoorbeeld: alle jongeren die niet economisch zelfstandig zijn, nodigen we uit voor gesprek over budgetbeheer of een loopbaangesprek. Je monitort of de voorgenomen acties inderdaad zijn uitgevoerd (zijn de uitnodigingen verzonden?), of de acties ieder voor zich resultaat hebben gehad (hoeveel jongeren zijn ingegaan op de uitnodiging en vonden zij de ondersteuning nuttig?) en, wat later in het proces, of de situatie verbeterd is (er zijn meer jongeren die economisch zelfstandig zijn). Op deze manier kun je achteraf daadwerkelijk de impact van je beleid evalueren.