Toekomstplan

Het toekomstplan, soms ook perspectiefplan genoemd, helpt om toekomstgericht en integraal te werken aan de begeleiding van jongeren naar zelfstandigheid. Jongeren ervaren in de deze fase verschillende knelpunten. Het plan sluit aan bij de motivatie en leefwereld van een jongere en benoemt welke ondersteuning er nodig is op de verschillende leefdomeinen. Het helpt de jongere centraal te zetten, de focus op de toekomst te leggen en de eigen kracht en het netwerk van de jongere te benutten. Het maakt duidelijk wie wat doet, zowel vanuit het netwerk als vanuit de formele ondersteuning.

Tip

Voorbeelden van toekomstplannen

Ga je aan de slag met het toekomstplan? Er zijn veel voorbeelden en formats die je kunt gebruiken als hulpmiddel. Ook zijn er specifieke voorbeelden voor als je met jongeren in de residentiële jeugdhulp werkt of met jongeren met meervoudige problemen.

Lees meer

Om een integrale aanpak te realiseren werken alle professionals die bij een jongere betrokken zijn met hetzelfde toekomstplan. 

Op weg naar zelfstandigheid - toolkit 16-27

Een integrale en preventieve aanpak van gemeenten en partners is nodig op de leefgebieden onderwijs, werk, inkomen, zorg, veiligheid en wonen. In dat kader is de Toolkit 16-27 ontwikkeld voor gemeenten en professionals. De toolkit biedt praktische informatie zoals persona's van jongeren, stappenplannen, het toekomstplan en praktijkvoorbeelden.

In de toolkit is een handreiking voor professionals en een handreiking voor gemeenten opgenomen. Deze zijn ook beschikbaar als losse publicaties.

Toolkit 16-27

PDF - 2.46 MB

Toolkit 16-27 - Handreiking professionals

PDF - 592.2 KB

Toolkit 16-27 - Handreiking gemeenten

PDF - 615.21 KB

Tip

Checklist werken met een toekomstplan

  • Zorg dat er één plan komt en maak dit leidend. 
  • Begin zo vroeg mogelijk: als de jongere 16 jaar is of eerder. 
  • Sluit altijd aan bij de motivatie en leefwereld van een jongere. 
  • Alle betrokkenen doen wat nodig is en zijn verantwoordelijk. 
  • Alle betrokkenen werken samen en in samenhang. 
  • Leg de focus op werken, wonen, leren en zelfredzaamheid. 
  • Laat de jongere en zijn toekomstplannen pas los als de jongere daaraan toe is. Stop dus niet bij 18 jaar!

Lees meer

Pilot Werken met een toekomstplan

In de landelijke pilot Werken met een toekomstplan hebben zes regio's jongeren met behulp van een toekomstplan begeleid naar zelfstandigheid. Met deze pilot hebben we in kaart gebracht wat toekomstgericht werken vraagt van professionals en hun opdrachtgevers.

Hieronder vind je het rapport en de samenvatting van het rapport van de landelijke pilot Werken met een toekomstplan.

Overgang naar volwassenheid: A big deal!

PDF - 3.75 MB

Samenvatting Overgang naar volwassenheid.pdf

PDF - 313.46 KB