Praktijkvoorbeelden

Benieuwd hoe professionals, gemeenten en instellingen jongeren in een kwetsbare positie ondersteunen richting zelfredzaamheid? Je vindt hier verschillende voorbeelden uit de praktijk.

Praktijkvoorbeeld

'Door de coronacrisis doen we wat nodig is'

Wat betekenen de coronamaatregelen voor kwetsbare jongeren die op eigen benen moeten gaan staan? Nicoline den Ouden (Expertiseteam complexe zorg in Midden-Holland) ziet de moeilijkheden, maar ook de mooie dingen die nu ontstaan.
Lees meer

Praktijkvoorbeeld

Breda houdt zicht op continuïteit van zorg in coronatijd

Hoe houd je als gemeente in coronatijd regie over de continuïteit van zorg en ondersteuning voor kwetsbare jongeren? De gemeente Breda ontwikkelde een matrix waarmee ze doorlopend vinger aan de pols houdt.
Lees meer

Praktijkvoorbeeld

2BE! — meer kansen voor jongeren in Noord-Groningen

Met 2BE! maken jongeren die zonder perspectief thuis zitten een nieuwe start in hun leven. Het project brengt partijen vanuit onderwijs, werk, zorg, welzijn en gemeenten bij elkaar. 'We moeten dit samen doen.'
Lees meer

Praktijkvoorbeeld

Gemeente Enschede — interne samenwerking gemeente

Een integrale aanpak 16-27 vraagt niet alleen samenwerking tussen gemeenten en maatschappelijke partners, maar ook binnen gemeenten. Hoe komen ambtenaren, beleidsafdelingen en wethouders, met eigen portefeuilles, aandachtsgebieden en opdrachten, tot een samenhangende aanpak?
Lees meer

Praktijkvoorbeeld

Jongvolwassenencircuit GGZ Friesland

GGZ Friesland heeft de opzet voor psychiatrie vernieuwd met een jongvolwassenen circuit (JVC) voor jongeren in de overgang naar volwassenheid. Jongeren vanaf 15 jaar krijgen gedurende het traject zoveel mogelijk te maken met één behandelaar. De behandeling richt zich op de problemen die de jongere ervaart in het dagelijks functioneren en waar hij op vast loopt, in plaats van alleen uit te gaan van de diagnose.
Lees meer

Praktijkvoorbeeld

Ontschotting en samenwerking

Een van de deelnemers aan de pilot 'Werken met een toekomstplan' is van 's Heeren Loo, locatie Auriga in Dordrecht. Mark Smit, jongeren- en jobcoach, ziet ontschotting en meer samenwerking als de belangrijkste opdrachten.
Lees meer

Praktijkvoorbeeld

Integrale aanpak MBO-studenten met psychische problemen

Het begeleid leren-project is een voorbeeld van zorg dichtbij de doelgroep organiseren. De Academische Werkplaats Utrecht ondersteunt jongeren op het mbo met psychische problemen, om zo schooluitval te voorkomen en maatschappelijke participatie te bevorderen. Jimmy (19) volgt het begeleid leren-traject van de Academische Werkplaats Utrecht.
Lees meer

Praktijkvoorbeeld

Kwetsbare jongeren in Rotterdam kunnen alledaagse vragen stellen via een app

Gemeente Rotterdam is een pilot gestart met VraagApp voor kwetsbare jongeren. VraagApp is een app waarin mensen alledaagse vragen kunnen stellen aan vrijwilligers. In Rotterdam kunnen 400 kwetsbare jongeren tijdens de pilot gebruikmaken van de VraagApp.
Lees meer