Praktijkvoorbeelden

Laat je inspireren door de verschillende praktijkvoorbeelden om jongeren in een kwetsbare positie te ondersteunen richting zelfredzaamheid.

Praktijkvoorbeeld

Wat hebben dak- en thuisloze jongeren nodig in coronatijd?

Hoe begeleid je dak- en thuisloze jongeren in coronatijd? ‘Dat is puzzelen’, zegt Joy Falkena van Straat Consulaat, centrum voor dak- en thuisloze jongeren in Den Haag.
Lees meer

Praktijkvoorbeeld

Re-integratieofficier gemeente Dordrecht

Bart Reedijk is re-integratieofficier bij de gemeente Dordrecht. Hij werkt met jongeren tussen 18 en 27 jaar die zich schuldig hebben gemaakt aan high impact crimes. Zijn doel? Deze jongeren na hun detentie de kans geven om een volwaardige plek in de samenleving te krijgen, en zo recidive voorkomen. 'Op sommige momenten helpt het om te zeggen dat ik namens de burgemeester kom.'
Lees meer

Praktijkvoorbeeld

Gemeente Enschede — interne samenwerking gemeente

Een integrale aanpak 16-27 vraagt niet alleen samenwerking tussen gemeenten en maatschappelijke partners, maar ook binnen gemeenten. Hoe komen ambtenaren, beleidsafdelingen en wethouders, met eigen portefeuilles, aandachtsgebieden en opdrachten, tot een samenhangende aanpak?
Lees meer

Praktijkvoorbeeld

Inschrijfleeftijd omlaag voor een sociale huurwoning in Zaanstad

Zaanstad start een experiment met het omlaag brengen van de inschrijfleeftijd voor een sociale huurwoning. Jongeren kunnen zich tijdens het experiment al inschrijven vanaf 16 jaar. In de huidige situatie kunnen jongeren zich pas vanaf 18 jaar inschrijven. Dit levert jongeren een voorsprong op waardoor zij eerder kans hebben op een woning.
Lees meer

Praktijkvoorbeeld

Proeftuin voor beschermd wonen

n de proeftuin wordt voor jongeren en jongvolwassenen met een psychische kwetsbaarheid een nieuwe woonplek gecreëerd: een tussenvorm tussen beschermd wonen en zelfstandig wonen in de wijk. 'We doen dat in de vorm van tiny houses, waarin ze zelfstandig wonen en tegelijkertijd 24-uursbescherming genieten.'
Lees meer

Praktijkvoorbeeld

Gezinshuis Talenten van de toekomst

In het gezinshuis Talenten van de toekomst ontvangen jongeren op drie manieren ondersteuning op weg naar zelfstandigheid. Zo kunnen ze interne zelfstandigheidstraining krijgen, ambulante coaching of ze ontvangen op 17-jarige leeftijd coaching samen met belangrijke personen uit het netwerk.
Lees meer