Handige links

Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

Gemeenten werken samen met corporaties en andere verhuurders, investeerders en projectontwikkelaars en met aanbieders en financiers van zorg om hun kwetsbare inwoners een passende woonoplossing te bieden. Het gaat om een sterk groeiende groep ouderen maar ook om mensen met een handicap, of psychische kwetsbaarheid. 

Lees meer

Platform31

Kennis- en netwerkorganisatie Platform31 ziet de trends in stad en regio. We verbinden beleid, praktijk en wetenschap rondom actuele vraagstukken en komen tot een aanpak waarmee bestuurders, beleidsmakers en uitvoerders direct aan de slag kunnen. De oplossingen houden we niet voor onszelf: iedereen profiteert mee van de resultaten.

Lees meer

Stichting Zwerfjongeren Nederland

Stichting Zwerfjongeren Nederland (SZN) is de onafhankelijke belangenbehartiger van dak- en thuisloze jongeren in Nederland. De topprioriteit van SZN is voorkomen dat jongeren dakloos worden.

Lees meer

Vereniging Valente

De Federatie Opvang is de brancheorganisatie voor instellingen voor maatschappelijke opvang, beschermd & begeleid wonen en vrouwenopvang. De federatie behartigt belangen, denkt mee, geeft voorlichting en houdt de trends, knelpunten en ontwikkelingen in het werkveld in gaten

Lees meer

Campus Diep

Campus Diep biedt in Groningen begeleiding op het gebied van wonen, leren en werken. Campus Diep zit verspreid over de stad en is bedoeld voor jongeren met een instabiele woonsituatie. Afhankelijk van de knelpunten kunnen de jongeren terecht in de verschillende trajecten. 

Lees meer

Zelfredzaamheid kwetsbare Amsterdammers groter door samen te wonen

Zestien kwetsbare jonge Amsterdammers bij elkaar in een woongroep. Kan dat? Bij HVO-Querido dachten ze van wel. Sterker nog, het werd een succesverhaal. Wél een met wat leermomenten. Projectleider Huisvesting Kim Oostveen: ‘Samen Sterk Wonen houdt in dat mensen met een psychische kwetsbaarheid zelfstandig wonen in een groep en steun ervaren aan elkaar als buur. Betrokken naasten ondersteunen de bewoners actief.’

Lees meer

Kansfonds: zwerfjongeren weer laten geloven in eigen kunnen

In Nederland leven ruim 12.000 zwerfjongeren (CBS, 2019). Ze hebben geen thuis. Ze worstelen met meerdere problemen tegelijkertijd. En ze komen die op eigen kracht zelden te boven. Kansfonds zet met het Ministerie van VWS, Instituut voor Publieke Waarden en Stichting Zwerfjongeren Nederland de aandacht en oplossingen voor deze jongeren in een versnelling. Dat doen we met geld. En door nieuwe inzichten te verspreiden.

Lees meer