In Nederland gaan de meeste jongeren rond hun vierentwintigste uit huis. Jongeren in een jeugdinstelling of pleeggezin moeten vaak al rond hun achttiende zelfstandig gaan wonen. Zij zijn vaak nauwelijks voorbereid op alle taken en verantwoordelijkheden die erbij komen kijken als ze op zichzelf gaan wonen. Ze krijgen meestal niet de benodigde steun vanuit hun ouders en missen een stabiel netwerk om op terug te kunnen vallen als ze 18 jaar worden. Bovendien is er een groot tekort aan sociale huurwoningen. Inschrijven voor een sociale huurwoning is meestal pas mogelijk vanaf achttien jaar en er zijn lange wachtlijsten. Ook zijn er vaak wachtlijsten voor kamertrainingstrajecten of begeleid wonen.

Financiële problemen

Sommige jongeren voelen zich genoodzaakt om te stoppen met hun opleiding om te gaan werken omdat ze inkomen nodig hebben om de huur te betalen. Daarnaast missen zij vaak nog de vaardigheden om hun financiën te beheersen en worden toeslagen meestal niet uitbetaald op het moment dat de huur wordt afgeschreven. Het ontstaan van schulden ligt hierbij op de loer. Dit kan leiden tot een neerwaartse met het uiterste gevolg dat zij de huur niet meer kunnen betalen en op straat komen te staan.

Natascha stond op haar 18e op straat

Lees meer Bekijk alle verhalen

Webinar wonen en zorg

Hoe kunnen we zorgen voor meer geschikte en betaalbare woningen en kamers voor jongvolwassenen in een kwetsbare positie? Met een aantal partners is dit vraagstuk vanuit verschillende invalshoeken besproken tijdens het webinar 'Wonen en zorg voor jongvolwassenen in een kwetsbare positie' op 14 november 2019.

Dak- of thuisloos

Door het tekort aan woonruimte, de abrupte overgangen als jongeren achttien jaar worden en de kwetsbare positie waar zij zich in vinden raken sommige jongeren dak- of thuisloos. Uit cijfers van het CBS blijkt dat in 2016 ongeveer 10.700 jongeren tussen de 18 en 27 jaar dak- en thuisloos waren. In veel gevallen hebben deze jongeren te maken met meervoudige problematiek, zoals psychische of financiële problemen, verslaving en zijn ze soms verstandelijk beperkt.

Samen met gemeenten en andere organisaties stimuleren de ministeries van VWS, BZK en SZW de brede aanpak tegen dak- en thuisloosheid, waaronder dakloosheid onder jongeren. De kern: goede initiatieven voor wonen met begeleiding. We willen je graag inspireren om met dit thema aan de slag te gaan. Speciaal voor iedereen die met dak- en thuislozen werkt, lanceren we daarom het platform ‘Iedereen onder een dak’.

Met het actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren wil het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ervoor zorgen dat dat voor het eind van 2021 alle dak- en thuisloze jongeren de hulp en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben, er minder dak- en thuisloze jongeren zijn en wordt voorkomen dat jongeren dak- en thuisloos worden.

Bron: CBS, Movisie