Praktijkvoorbeelden schulden

Praktijkvoorbeeld

NewFuture Haarlem: jongeren werken aan een schuldenvrije toekomst

Jongeren met problematische schulden kunnen in de gemeente Haarlem terecht bij de NewFuture-aanpak. Binnen dat traject koopt de gemeente de schulden af, waardoor de jongere alleen nog de gemeente als schuldeiser heeft.
Lees meer

Praktijkvoorbeeld

Financieel spreekuur ROC Nijmegen

ROC Nijmegen en de gemeente Nijmegen werken samen in een wekelijks financieel spreekuur voor mbo-studenten. Doel: laagdrempelige ondersteuning bieden aan studenten met schulden en/of vragen of zorgen over hun financiële situatie. Het roc biedt daarnaast financiële ondersteuning via het Studentfonds.
Lees meer

Praktijkvoorbeeld

Begeleiding naar werk voor afgestudeerde mbo'ers

Voor jongeren met een mbo-2-diploma is de stap naar werk vaak lastig. In acht regio's wordt daarom geëxperimenteerd met langdurige begeleiding van deze jongeren na het behalen van hun diploma. In Zuidoost-Drenthe zijn gemeente en ROC positief.
Lees meer

Praktijkvoorbeeld

Jongerencoach gemeente Enschede

De jongerencoach werkt met jongeren (18-27 jaar) zonder startkwalificatie, die niet naar school gaan en weinig tot geen inkomen hebben of een uitkering ontvangen. Ze hebben op dit moment geen andere coach/regisseur bij de gemeente of onderwijs.
Lees meer

Praktijkvoorbeeld

Re-integratieofficier gemeente Dordrecht

Bart Reedijk is re-integratieofficier bij de gemeente Dordrecht. Hij werkt met jongeren tussen 18 en 27 jaar die zich schuldig hebben gemaakt aan high impact crimes. Zijn doel? Deze jongeren na hun detentie de kans geven om een volwaardige plek in de samenleving te krijgen, en zo recidive voorkomen. 'Op sommige momenten helpt het om te zeggen dat ik namens de burgemeester kom.'
Lees meer

Voorbeelden in het land

Gemeente Haarlem:

Studenten kunnen niet altijd voldoen aan hun afbetalingsverplichtingen doordat bijvoorbeeld hun bijbaan in de horeca is weggevallen en zij geen geld willen of kunnen bijlenen. Studenten die in project NewFuture zitten, kunnen hulp krijgen in de vorm van een leenovereenkomst voor hun schulden. De gemeente heeft alle schuldeisers afgekocht en is nu de enige schuldeiser, waardoor een minder stressvolle situatie ontstaat en de jongere zich kan richten op de toekomst. Verder krijgen de jongeren via maatwerk tijdelijk aangepaste afspraken.

Jongeren die hun kamerhuur niet meer kunnen betalen, kunnen hun huis uitgezet worden door particuliere verhuurders. Haarlem zet extra ambulant Jongerenwerk in om de jongeren op te vangen en toch met alle beperkingen die er nu zijn (minder aanbod en hogere huurprijzen) te proberen opnieuw een kamer te vinden en jongeren hierbij te begeleiden.

Gemeente Vught:

Gemeente Vught heeft in het kader van de bestrijding van kinderarmoede, in samenwerking met De Vonk (expertisecentrum voor maatschappelijke activering) een signalenkaart ontwikkeld. De boodschap van deze kaart is om expliciet naar financiën te vragen wanneer een vermoeden bestaat over financiële zorgen en geeft direct opties voor doorverwijzingen. Deze kaart wordt verspreid onder sportclubs, onderwijs, consultatiebureaus en praktijkondersteuners bij huisartsen. Gemeente Vught ontdekte in gesprekken met ervaringsdeskundigen dat hun geldproblemen eerder opgelost hadden kunnen worden als ze eerder met anderen in gesprek waren geweest. Met deze signalenkaart probeert de gemeente dit preventieve gesprek te stimuleren op plekken waar veel kinderen gezien worden.

De coronacrisis bevestigt de urgentie van het op tijd aanpakken van financiële problemen. Volgens de gemeente is dit hét moment om preventief te handelen. De maatschappelijke ontwikkelingen halen het onderwerp uit de taboesfeer. De signalenkaart helpt professionals die met jongeren omgaan. Problemen worden op deze manier in kaart gebracht en professionals kunnen hierdoor op tijd handelen om erger te voorkomen.

Gemeente Utrecht:

Speciaal voor jongeren heeft de gemeente Utrecht een Whats-app nummer geopend voor informatie en advies over geldzaken. Bijvoorbeeld voor jongeren die hun (bij)baan verliezen en extra hulp nodig hebben bij hun financiën. Door middel van het Whatsapp- nummer wil de gemeente op een laagdrempelige manier bereikbaar zijn voor de Utrechtse jongeren. De wens van de gemeente was al langer om een  Whatsapp nummer voor jongeren te organiseren. Maar door de coronacrisis is het in samenwerking met Utrechts partijen in een stroomversnelling geraakt om te zorgen dat iedereen te bereiken is. De jongeren die contact opzoeken via Whatsapp krijgen advies van medewerkers van U-centraal. Ook kan er gekeken worden of er andere hulp nodig is, bijvoorbeeld een financieel maatje of iemand die helpt met het zoeken naar een nieuwe baan.