Praktijkvoorbeelden

Laat je inspireren door de verschillende praktijkvoorbeelden om jongeren in een kwetsbare positie te ondersteunen richting zelfredzaamheid.

Praktijkvoorbeeld

Combinatiefunctionaris arbeid helpt jongeren aan het werk te houden

De gemeente Arnhem en de scholen van De Onderwijsspecialisten werken nauw samen om jongeren niet alleen aan het werk te helpen, maar ook aan het werk te houden.
Lees meer

Praktijkvoorbeeld

Financieel spreekuur ROC Nijmegen

ROC Nijmegen en de gemeente Nijmegen werken samen in een wekelijks financieel spreekuur voor mbo-studenten. Doel: laagdrempelige ondersteuning bieden aan studenten met schulden en/of vragen of zorgen over hun financiële situatie. Het roc biedt daarnaast financiële ondersteuning via het Studentfonds.
Lees meer

Praktijkvoorbeeld

Begeleiding naar werk voor afgestudeerde mbo'ers

Voor jongeren met een mbo-2-diploma is de stap naar werk vaak lastig. In acht regio's wordt daarom geëxperimenteerd met langdurige begeleiding van deze jongeren na het behalen van hun diploma. In Zuidoost-Drenthe zijn gemeente en ROC positief.
Lees meer

Praktijkvoorbeeld

Jongerencoach gemeente Enschede

De jongerencoach werkt met jongeren (18-27 jaar) zonder startkwalificatie, die niet naar school gaan en weinig tot geen inkomen hebben of een uitkering ontvangen. Ze hebben op dit moment geen andere coach/regisseur bij de gemeente of onderwijs.
Lees meer

Praktijkvoorbeeld

2BE! — meer kansen voor jongeren in Noord-Groningen

Met 2BE! maken jongeren die zonder perspectief thuis zitten een nieuwe start in hun leven. Het project brengt partijen vanuit onderwijs, werk, zorg, welzijn en gemeenten bij elkaar. 'We moeten dit samen doen.'
Lees meer

Praktijkvoorbeeld

Gemeente Enschede — interne samenwerking gemeente

Een integrale aanpak 16-27 vraagt niet alleen samenwerking tussen gemeenten en maatschappelijke partners, maar ook binnen gemeenten. Hoe komen ambtenaren, beleidsafdelingen en wethouders, met eigen portefeuilles, aandachtsgebieden en opdrachten, tot een samenhangende aanpak?
Lees meer

Praktijkvoorbeeld

Re-integratieofficier gemeente Dordrecht

Bart Reedijk is re-integratieofficier bij de gemeente Dordrecht. Hij werkt met jongeren tussen 18 en 27 jaar die zich schuldig hebben gemaakt aan high impact crimes. Zijn doel? Deze jongeren na hun detentie de kans geven om een volwaardige plek in de samenleving te krijgen, en zo recidive voorkomen. 'Op sommige momenten helpt het om te zeggen dat ik namens de burgemeester kom.'
Lees meer

Praktijkvoorbeeld

'Vol trots zeggen ze: ik werk bij VVV'

Twee vaders zagen hoe hun kinderen met een verstandelijke beperking maar beperkte mogelijkheden kregen om ook na hun 18e te werken aan hun toekomst. Hier wilden ze iets aan doen. Samen met de gemeente Venlo, Onderwijsgroep Buitengewoon, MEE en voetbalvereniging VVV-Venlo begonnen ze Team 12, een project waarin jongeren met een verstandelijke beperking werkervaring opdoen in en om het stadion van voetbalvereniging VVV-Venlo.
Lees meer

Praktijkvoorbeeld

School-ex-programma

Met het School-ex-programma begeleidt het Graafschap College kwetsbare studenten op hun weg naar de arbeidsmarkt. Jobcoaches ondersteunen jongeren bij het solliciteren en zetten hun netwerk in het regionale bedrijfsleven in. Deze begeleiding wordt steeds meer het onderwijs ingebracht, met sollicitatietrainingen en arbeidsmarktgerichte modules in het niveau-1-onderwijs.
Lees meer

Praktijkvoorbeeld

Succesfactoren Toekomstgericht Werken bij 's Heeren Loo

Om jongeren in een kwetsbare positie te ondersteunen richting zelfredzaamheid en participatie is een integrale aanpak nodig van gemeenten en partners op de verschillende leefdomeinen. ’s Heeren Loo locatie Auriga, een van de deelnemers aan de pilot Werken met een Toekomstplan, biedt deze integrale aanpak en deelt het verhaal van Esmeralda (23 jaar).
Lees meer

Praktijkvoorbeeld

ZOWh@t

ZOWh@t is een bovenschoolse arbeidstoeleidingsdienst in de regio West-Friesland. Hoofddoelstelling is om jongeren tot 27 jaar met een grote afstand tot de arbeidsmarkt naar werk te begeleiden. Als regulier werk niet mogelijk is, dan naar beschut werk of dagbesteding.
Lees meer