Zorgen over werk en inkomen in coronatijd

De NJR maakte dit filmpje voor jongeren. Op de website van het Nederlands Jeugdinstituut vind je meer tips voor jongeren over werk, bijbaan en inkomen.

Jongeren zijn sociaal sterker en economisch zelfstandiger wanneer zij werk hebben. Inkomen is nodig om zelfstandig te worden, voor onderdak en om een toekomst op te bouwen. Daarnaast zorgt het hebben van werk voor een nuttige dagelijkse invulling, persoonlijke ontwikkeling en participatie in de maatschappij. 

Werk vinden zonder startkwalificatie

Jongeren in een kwetsbare positie hebben vaker moeite met het behalen van een startkwalificatie en verlaten soms voortijdig hun school. Voortijdig schoolverlaters gaan van school zonder een diploma. Bij het vinden van een baan concurreren zij met werkzoekenden die een betere uitgangspositie hebben, waardoor het vinden en behouden van werk moeilijker is voor deze jongeren. 

De overgang van school naar werk

Het onderwijs, de gemeenten en ook werkgevers hebben een belangrijke rol bij het bevorderen van de arbeidspositie van jongeren. Voor een soepele overgang van school naar werk is samenwerking tussen deze spelers van groot belang. Bekijk ook deze pagina met informatie over hoe je jongeren in kwetsbare posities succesvol kunt begeleiden naar werk.

Praktijkvoorbeeld

Ontschotting en samenwerking

Een van de deelnemers aan de pilot 'Werken met een toekomstplan' is van 's Heeren Loo, locatie Auriga in Dordrecht. Mark Smit, jongeren- en jobcoach, ziet ontschotting en meer samenwerking als de belangrijkste opdrachten.
Lees meer

Integrale aanpak

Veel jongeren in een kwetsbare positie die begeleiding nodig hebben bij het vinden van werk, stage of dagbesteding hebben vaak ook op andere  leefdomeinen hulp en ondersteuning nodig. Het is daarom belangrijk dat jongeren in een kwetsbare positie niet alleen ondersteund worden bij het behalen van een startkwalificatie en het vinden van werk, maar dat er ook gekeken wordt of ze ondersteuning nodig hebben op de andere leefdomeinen. Dit vraagt om een integrale benadering. Het is ook belangrijk dat gemeenten samenhangend jeugdhulpbeleid maken en uitvoeren in samenwerking met partners in het onderwijs, de zorg, werk en inkomen en veiligheid. Voor een integrale aanpak is een goede regionale samenwerking in onder andere de RMC-regio en arbeidsmarktregio belangrijk.

In gesprek met Sven (persona)

Lees meer Bekijk alle verhalen

Werk en inkomen in cijfers

  • Steeds meer jongeren hebben betaald werk. Dit is tussen 2014 en 2018 gestegen met 5% naar in totaal 67%. 
  • Van de jongeren met een inkomen, zijn jongeren met een jeugdzorgverleden minder vaak economisch zelfstandig dan jongeren zonder jeugdzorgverleden. Van de jongeren met jeugdzorgverleden is 16% economisch zelfstandig, van de jongeren zonder jeugdzorgverleden is 40% economisch zelfstandig.
  • 60% van de jongeren had in 2018 een flexibel contract. Dat is een stijging van 15% procent ten opzichte van 10 jaar eerder.
  • Het aantal jongeren met psychische vermoeidheidsklachten door werk is toegenomen. Bij meisjes is het toegenomen van 11% naar 16% en bij mannen was een stijging van 9% naar 14%.

Alle bovenstaande cijfers gaan over jongeren tussen de 15 en 27 jaar.

Bron: Jeugdmonitor CBS 2019