Youth Spot

Het lectoraat Youth Spot wil bijdragen aan de professionalisering van het grootstedelijke jongerenwerk. Op deze website vind je verschillende publicaties, rapporten en artikelen over jongerenwerk.

Ga naar de website van Youth Spot 

Alles over sport

Sport is voor jongeren een belangrijke activiteit in hun vrije tijd. Sport heeft niet alleen invloed op de lichamelijke gezondheid, maar heeft ook werkingen op bijvoorbeeld het identiteitsvormingen, zelfvertrouwen en motivatie van de jongeren.Op de website Alles over sport vind je informatie over sport en jeugdzorg.

Gaar naar de website Alles over sport