Voorbeelden van toekomstplannen

Ga je aan de slag met het toekomstplan? Er zijn al veel goede voorbeelden en formats die je kunt gebruiken als hulpmiddel. Ook zijn er specifieke voorbeelden voor als je met jongeren in de residentiële jeugdhulp werkt of met jongeren met meervoudige problemen.

Samen1Plan

Samen1Plan.nl is een gratis online hulpverleningsplan voor zorgtrajecten waarbij samenwerking tussen meerdere betrokkenen en de jongere van belang is. Op de beveiligde website kan je als betrokkene doelen, acties en de voortgang delen.

Samen1Plan.nl

Mijn Pad

Mijn Pad is een online tool voor professionals en trajectbegeleiders in de residentiële jeugdzorg. Met deze tool kunnen jongeren aan de hand van vragen stap-voor-stap hun keuzes en doelen voor de toekomst vastleggen en een actieplan maken.

Mijnpad.hr.nl

Van wil naar weg

Van wil naar weg is een werkblad van Divosa om het gesprek aan te gaan met jongeren over de stappen naar de toekomst. Het werkblad wordt ingevuld door de jongere zelf. Als professional heb je een ondersteunende rol.

Divosa.nl

18 Take Control

18 Take Control is een instrument om met jongeren in gesprek te gaan over hun toekomst aan de hand van verschillende vragen met visuele ondersteuning. Het instrument is voor jongeren met een licht verstandelijke beperking en een jeugdbeschermingsregel. De maatregel valt weg als zij achttien worden. Ze moet zich daarom goed voorbereiden op hun achttiende verjaardag en hun toekomst.

Krachtplan18plus.nl

Kr8!

Kr8! is een instrument in de vorm van een magazine voor jongeren met meervoudige problemen die begeleiding krijgen richting zelfstandig wonen. Het instrument laat hen nadenken over hun toekomst en behandelt acht onderwerpen die ze op orde moeten hebben om goed zelfstandig te kunnen leven.

Movisie.nl

Quli

Met Quli kunnen cliënten hun zorgbehoeften delen en managen, en kunnen zorgverleners deze eenvoudig volgen en hulp bieden. Hierdoor worden ze zelfstandiger en komen professionals in actie als het nodig is. Quli is ook als app beschikbaar.

Quli.nl

Zelfredzaamheid-Matrix (ZRM)

Met de Zelfredzaamheid-Matrix (ZRM) meet je hoe zelfredzaam iemand is op een bepaald moment. Het instrument is bruikbaar bij de intake, de voortgang en bij de afsluiting van het ondersteuningstraject. Door op meerdere momenten te toetsen, krijg je inzicht in de vooruitgang.

Zelfredzaamheidmatrix.nl

Plan 18

Plan 18 biedt een app met dingen die jongeren moeten regelen en verplichtingen waarmee ze maken krijgen als ze 18 jaar worden. Daarnaast is het een tool om de zelfredzaamheid en het netwerk van de jongeren in kaart te brengen en biedt het een format voor gesprekken. 

Plan18.nl

Kwikstart

Kwikstart geeft een handig overzicht van alles wat  jongeren moeten regelen als ze achttien jaar worden. Je vindt informatie over wonen, werk en inkomen, onderwijs, zorg, verzekeringen en rechten en plichten. Ook vind je er een checklist die je samen met de jongeren kunt doorlopen voordat ze achttien worden. Kwikstart is ook beschikbaar als app.

Kwikstart.nl


Trainingen

VetrekTraining

De VertrekTraining is bedoeld voor jongeren vanaf 16 jaar die onvoldoende in staat zijn zelfstandig te functioneren na (residentiële) hulp of pleegzorg en niet terug kunnen vallen op een stabiele gezinssituatie of sociaal netwerk. Het is een individuele training van tien weken waarin jongeren intensieve begeleiding krijgen bij het realiseren van een toekomstperspectief.

NJi.nl

Ben jij er klaar voor?

Doel van de training is om stil te staan bij wat er praktisch komt kijken als je binnenkort de (residentiële) jeugdzorg gaat verlaten. Het is een aanvulling op het reguliere zorgaanbod en bedoeld om betrokken jongeren (en mentoren) aan het denken te zetten over hun eigen rol in het proces naar zelfstandigheid.

Benjijerklaarvoor.nl