Ruimte in wetgeving

Er is ruimte in de wet- en regelgeving om jongeren in kwetsbare posities op maat te ondersteunen. Aan de hand van verschillende casussen laten we zien wat er mogelijk is binnen de geldende wet- en regelgeving

Woonplaatsbeginsel Jeugdwet

'Mijn stiefdochter van 17 jaar ontvangt jeugdhulp in een residentiële instelling in gemeente Y. Hiervoor woonde zij bij haar biologische moeder (die het gezag over haar heeft) in gemeente X. Gemeente X die eerder de jeugdhulp van mijn stiefdochter vergoedde zegt dat er een juridische fout is gemaakt en dat gemeente Y verantwoordelijk is voor de jeugdhulp.' Welke gemeente is verantwoordelijk en verandert dit als ze 18 jaar wordt?

Lees meer

Kostendelersnorm bij tijdelijk verblijf

Een jongere van 23 jaar heeft tijdelijk in het buitenland gewoond, is zwanger en keert terug naar Nederland. Ze heeft momenteel geen inkomsten en gaat tijdelijk bij haar moeder wonen. De gemeente kort de bijstandsuitkering van haar moeder op grond van de kostendelersnorm. Haar moeder overweegt haar uit huis te zetten. Had de gemeente hier niet een uitzondering kunnen maken?

Lees meer

Tip

Schotten doorbreken

Met deze tips kun je in- en externe schotten doorbreken en samenwerking binnen het sociaal domein stimuleren.

  1. Stel gemeentelijk beleid op voor verlengde jeugdhulp
  2. Zorg voor een integrale inkoop van Wmo-ondersteuning en Jeugdhulp
  3. Zet in op mentorschap en mentoring voor de ondersteuning van jongeren
  4. Pas maatwerk toe voor jongvolwassenen via de Participatiewet
  5. Bied begeleiding vanuit het budget van onderwijs of Participatiewet

Lees meer

Jeugdreclassering en jeugd-ggz

Een jongere is 19 jaar en de gecertificeerde instelling die de jeugdreclasseringsmaatregel wil ggz hulp inzetten voor deze jongere. De gemeente stelt dat de ziektekostenverzekering de ggz hulp moet vergoeden, omdat deze voorliggend is op de Jeugdwet. Klopt dit?

Lees meer

Jeugdreclassering niet gecontracteerde instelling

Een jongere wordt bij een gecertificeerde instelling (GI) voor jeugdreclassering aangemeld, omdat deze GI in het rechterlijke vonnis is opgenomen. De gemeente heeft afwijzend gereageerd, omdat deze GI niet door de gemeente is gecontracteerd. Kan de GI inzet van de jeugdreclassering bij de gemeente afdwingen, ook als zij niet door de gemeente is gecontracteerd?

Lees meer

Tip

Stel je vraag

Heb je een vraag, opmerking of aanvulling over mogelijkheden binnen de geldende wet- en regelgeving? Stuur een e-mail naar info@16-27.nl.