Werken met een toekomstplan

In de landelijke pilot Werken met een toekomstplan hebben NJi en Movisie gedurende een jaar zes regio’s ondersteund in het organiseren van toekomstgericht werken. Het rapport hieronder beschrijft wat toekomstgericht werken vraagt van professionals en hun opdrachtgevers.

In het leven van jongeren kunnen allerlei factoren ervoor zorgen dat het niet lukt om bijvoorbeeld zelfstandig te wonen, een diploma te halen of werk te vinden. Ze ervaren in de overgang naar volwassenheid verschillende knelpunten. Om de zelfredzaamheid van deze jongeren te bevorderen is het van belang doorlopend ondersteuning te bieden op alle leefdomeinen. In de praktijk is dit integraal en toekomstgericht werken niet altijd makkelijk.

Met deze pilot hebben we in kaart willen brengen wat toekomstgericht werken vraagt van professionals en hun opdrachtgevers. De belangrijkste inzichten en goede voorbeelden uit de praktijk staan in onderstaand rapport en samenvatting.

Overgang naar volwassenheid: A big deal!

PDF - 3.75 MB

Samenvatting Overgang naar volwassenheid.pdf

PDF - 313.46 KB

Praktijkvoorbeeld

Succesfactoren Toekomstgericht Werken bij 's Heeren Loo

Om jongeren in een kwetsbare positie te ondersteunen richting zelfredzaamheid en participatie is een integrale aanpak nodig van gemeenten en partners op de verschillende leefdomeinen. ’s Heeren Loo locatie Auriga, een van de deelnemers aan de pilot Werken met een Toekomstplan, biedt deze integrale aanpak en deelt het verhaal van Esmeralda (23 jaar).
Lees meer

Deelnemers aan de pilot

In iedere regio maken de deelnemende organisaties een plan van aanpak. Op basis daarvan bieden het Nederlands Jeugdinstituut en Movisie ondersteuning op maat.

De switch-indicatie

Lees meer Bekijk alle verhalen

Nieuws & interviews

Regionaal Knooppunt 16-27: bredere samenwerking van organisaties

Op de Noord-Veluwe leidt ketensamenwerking, op bestuurlijk niveau én op de werkvloer, tot meer mogelijkheden voor kwetsbare jongeren.

Lees meer

Beter begrijpen wat nodig is

De pilotregio's worden ondersteund door het Nederlands Jeugdinstituut en Movisie. Zo moet een bredere leerbeweging op gang komen, legt projectleider Iryna Batyreva uit.

Lees meer

Team 12

Team 12 van de gemeente Venlo helpt jongeren met een verstandelijke beperking werkervaring opdoen in en om het stadion van voetbalvereniging VVV-Venlo.

Lees meer

Ontschotting en samenwerking

Een van de projecten binnen de pilot 'Werken met een toekomstplan' is 's Heeren Loo, locatie Auriga in Dordrecht. Mark Smit, jongeren- en jobcoach, ziet ontschotting en meer samenwerking als de belangrijkste opdrachten. 

Lees meer

Knelpunten én oplossingen bij toekomstgericht werken

Deelnemers aan de pilot hebben, samen met NJi en Movisie, onder begeleiding van de Argumentenfabriek in twee sessies knelpunten en oplossingen in kaart gebracht. De vraag die hierbij centraal stond is 'wat vraagt toekomstgericht werken van professionals, hun opdrachtgevers en beleidsmakers?' 

Lees meer

Een toekomstplan voor jonge alleenstaande vluchtelingen

Werken met een toekomstplan is met jonge alleenstaande vluchtelingen extra uitdagend, weet Elli Elskamp, projectmanager van YOIN. Entrea lindenhout nam het initiatief om kleinschalige woonruimte in te richten, in eerste instantie voor ruim honderdvijftig jonge vluchtelingen. Hieruit is YOIN ontstaan.

Lees meer

Toekomstplan als droomplan

In een pilot is het niet altijd nodig om iets nieuws te verzinnen. In 2014 ontwikkelde Regio Rivierenland, een van de pilotdeelnemers aan Werken met een Toekomstplan, de werkwijze 'Ik ga op reis en ik neem mee…'. Deze werkwijze begeleidt jongeren aan de hand van hun eigen 'droomplan' bij uitstroom uit de jeugdzorg. In de pilot wordt nu voortgeborduurd op deze methodiek.

Lees meer

Vroegtijdig beginnen met een toekomstplan

De gemeente Hengelo is één van de deelnemers aan de pilot Werken met een toekomstplan. De gemeente wil jongeren in een kwetsbare positie ondersteunen door vroegtijdig een toekomstplan te maken met de jongere. Ze beginnen hiermee als de jongere 16 jaar wordt. 

Lees meer