Wat zijn de 16-27 pilots?

Onderwijs
Veiligheid
Netwerk & vrije tijd
Werk & inkomen
Wonen
Zorg

Om jongeren in een kwetsbare positie  te ondersteunen richting participatie en zelfredzaamheid, is een integrale en preventieve aanpak nodig van de gemeente en partners op de leefgebieden onderwijs, veiligheid, vrije tijd, werk & inkomen, wonen en zorg. Aan de hand van pilots ontwikkelen we gezamenlijk nieuwe werkwijzen en professionaliseren we bestaande werkwijzen om de overgang naar zelfstandigheid voor jongeren te versoepelen en maatwerk te bieden.

Pilots en werkgroepen van start
In november 2018 zijn de regionale pilots van start gegaan! De pilots geven een impuls aan de samenwerking en ontwikkelen nieuwe werkwijzen om zo de overgang van bijvoorbeeld school naar werk te versoepelen, en beter maatwerk te bieden bij multiproblematiek. Ook zetten we in op professionalisering. In verschillende werkgroepen werken we aan het ontsluiten van kennis over jongeren, over wat werkt en over beleid en wet- en regelgeving. De Rijksoverheid is aan zet om de systeemwereld aan te pakken en oplossingen te vinden voor ervaren knelpunten in beleid en wet- en regelgeving.

Bekijk hier de overzichtskaart met alle lopende pilots rondom 16-27