Motie Kwint/Özdil

Onderwijs
Werk & inkomen

MBO studenten begeleiden bij hun start op de arbeidsmarkt

In deze pilot begeleiden we studenten na het behalen van een entree- of mbo 2-opleiding nog twee jaar bij hun start op de arbeidsmarkt. We delen opgedane kennis van de acht deelnemende pilotregio’s zodat ook andere (pilot)regio’s inspiratie opdoen voor hun eigen aanpak. Ook brengen we met elkaar knelpunten in beeld en onderzoeken we wat vernieuwende oplossingsrichtingen zijn.

Leercirkels

In het kader van de pilot organiseert Ingrado vier leercirkels. De vraag die tijdens de leercirkels centraal staat is hoe je de begeleiding aan minderzelfredzame mbo-studenten vorm kunt geven bij hun start op de arbeidsmarkt. 

Nieuws & verslagen

Begeleiding bij de overstap naar de arbeidsmarkt van start

De deelnemende pilotregio's starten dit schooljaar met de begeleiding van jongeren bij de overstap van een entreeopleiding of mbo niveau 2 naar de arbeidsmarkt. 'Hoe gaan we het aanpakken, hoe gaan we samenwerken en wie hebben we daarbij nodig? Dat waren vragen die de pilotregio's gingen verkennen', zegt Ans Machielse, projectleider bij Ingrado.

Lees meer

Samenwerken aan een succesvolle match 

Hoe ziet de gedroomde uitvoering van de motie Kwint/Özdil eruit in de praktijk? Wat is er nodig om tot een succesvolle match te komen tussen een (job/leer)coach en een jongere? En wat zijn mogelijke oplossingen? Daarover gingen 35 vertegenwoordigers van gemeenten, onderwijsinstellingen en de rijksoverheid met elkaar in gesprek.

Lees meer

Eerste leercirkel Motie Kwint/Ozdil

Het doel van deze sessie was deelnemers meenemen in het idee achter de pilot en terugblikken op op de rode draad uit de intakegesprekken met de deelnemende regio's.

Lees meer

Tweede Leercirkel motie Kwint/Özdil legt kansen en knelpunten bloot

Op het programma stonden o.a. een uitwisseling van de stand van zaken in de pilotregio's en een toelichting bij het onderzoek dat naar aanleiding van de pilots wordt uitgevoerd.

Derde leercirkel

Tijdens de derde leercirkcel, op 3 juni, lag de focus op de invulling van de pilot door mboRijnland en partners, en op de knelpunten die de deelnemers ervaren. Ook was er ruimte om van elkaar te leren en elkaar te inspireren en om nieuwe oplossingsrichtingen te bedenken.

Lees meer