Als gemeente sta je voor de uitdaging om een balans te vinden tussen enerzijds het bestrijden van het virus en anderzijds de (mentale) gezondheid en ontwikkeling van jongeren. Tijdens de eerste coronagolf zijn kinderen en jongeren hard geraakt door de maatregelen. Nu de tweede golf een feit is en de maatregelen waarschijnlijk nog wel even gaan duren, is het zaak om als gemeente jongeren te blijven ondersteunen.

Hoe kunnen gemeenten jongeren ondersteunen?

Gemeenten kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het fysieke, mentale en sociale welzijn van kinderen en jongeren. Op de onderstaande pagina’s lees je wat je als gemeente kunt doen.

 • Op de corona-themapagina voor gemeenten van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) vind je relevante informatie en tips om gemeentelijk beleid voor jongeren in deze periode goed in te richten. 

          Bekijk de themapagina van het NJi

 • Wat kun je als gemeente doen om gewenst gedrag onder jongeren te bevorderen? Geef jongeren de ruimte om mee te denken over de coronamaatregelen, bied hen perspectief, bevestig wat al goed gaat en benoem vooral ook dat wat wél kan. Het NJi geeft drie concrete tips voor gemeenten. 

          Bekijk de drie tips van het NJi voor gemeenten

 • De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) informeert op een speciale pagina over de consequenties van de coronamaatregelen voor gemeenten. Hier vind je de effecten van het coronavirus per beleidsthema, bestuurlijke informatie en relevante wetgeving.

          Bekijk de pagina van de VNG

 • Movisie verzamelt in een coronadossier voor gemeenten relevante informatie over het coronavirus en de gevolgen daarvan voor de verschillende thema’s van het sociaal domein, zoals dagbesteding, eenzaamheid en huiselijk geweld.

          Bekijk de pagina van Movisie

 • Divosa denkt en werkt actief mee aan oplossingen in de uitvoeringspraktijk van het gemeentelijk sociaal domein. Op deze pagina vind je meer informatie over de volgende vier knelpunten: inkomen in nood, matchen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, ondersteuning van kwetsbare mensen en gemeenten onder druk.

          Bekijk de pagina van Divosa

Onderwijs in coronatijd

De coronacrisis vraagt om aanpassingen van het onderwijs. Het onderwijs vindt weer grotendeels plaats op locatie, maar een gedeelte van de lessen wordt vaak nog wel online gegeven. Hoe kunnen  we ervoor zorgen dat alle leerlingen in beeld blijven en hoe voorkomen we leerachterstanden?

 • De VO-raad biedt op een speciale pagina een overzicht van relevant coronanieuws. Hierop vind je ook informatie over les en toetsing op afstand.

          Bekijk de pagina van de VO-raad

 • Op de website van de MBO Raad vind je antwoorden op vragen en antwoorden over bijvoorbeeld toetsing en examinering, stages, toelatingsrecht en werkgeverschap. De vragen en antwoorden worden regelmatig geactualiseerd en aangevuld.

          Bekijk de pagina van de MBO Raad

 • Ingrado heeft een corona-pagina gemaakt met informatie over hoe we het recht op onderwijs voor alle leerlingen kunnen beschermen. Verder vind je er relevante instrumenten en trainingen van Ingrado die je helpen bij het omgaan met de coronacrisis.

         Bekijk de pagina van Ingrado

Zorgen over werk en inkomen

De positie van veel jongeren wordt kwetsbaarder door het coronavirus en de daaruit voortvloeiende maatregelen. Veel jongeren verliezen hun bijbaan en maken zich zorgen over hun financiële situatie. Hoe kunnen we een langetermijnperspectief bieden voor jongvolwassenen op het gebied van werk en inkomen?

 • Voor veel mensen heeft de coronacrisis grote financiële gevolgen. Het Nibud helpt met tips en hulpmiddelen om grip op je geld te houden. Ook vind je er informatie over hulpregelingen.

         Bekijk de pagina van het Nibud

 • Veel jongeren raken door de coronacrisis hun bijbaan kwijt. Schulden kunnen hierdoor mogelijk snel oplopen. Probeer jongeren die beginnende schulden hebben snel op te zoeken en hulp aan te bieden vanuit een maatwerkbudget. In het mini-dossier Jongeren en schulden op 16-27 lees je meer over het begeleiden van jongeren met geldproblemen.

         Bekijk het mini-dossier Jongeren en schulden

 • De coronacrisis raakt de economie hard. Daarmee staat ook de beschikbaarheid van stages en leerbanen voor mbo-studenten en werkzoekenden onder druk. Het SBB komt met een Actieplan stages en leerbanen. Met het actieplan zorgen we samen voor voldoende stages en leerbanen voor de ruim 500.000 mbo-studenten.

         Bekijk de pagina van het SBB

 • Movisie heeft een dossier samengesteld met informatie over wat werkt bij de aanpak van armoede en schulden.

         Bekijk het dossier van Movisie

De gevolgen van de coronacrisis in cijfers

Op de website van het NJi vind je relevante cijfers over de gevolgen van de coronacrisis voor het opvoeden en opgroeien van kinderen en jongeren. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder meer mediagebruik, studievoortgang, welbevinden en jeugdwerkloosheid.

Bekijk de cijfers