Vavo

In het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) kun je vanaf 18 jaar een vmbo-tl, havo of vwo diploma halen. Vavo is voor mensen vanaf 18 jaar die op het voorgezet onderwijs zijn uitgevallen, zijn gezakt of dreigen uit te vallen. Onder bepaalde voorwaarden kunnen jongeren van 16 en 17 jaar hier hun diploma halen. Bijvoorbeeld wanneer de jongere gezakt is voor zijn eindexamen en maar een paar vakken moet herkansen. Dit moet overlegd worden met de middelbare school en vavo-instelling. De jongere blijft namelijk ingeschreven bij de middelbare school. 

Doorverwijzing ter voorkoming van vsv

Sinds het schooljaar 2018/2019 is het ook mogelijk om 17-jarigen die niet meer staan ingeschreven op een middelbare school, door te verwijzen naar het vavo. Dit is alleen mogelijk als de jongere door de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) is doorverwezen in het kader van het voorkomen en bestrijden van voortijdig schoolverlaten (vsv). 

Kosten

Deze 17-jarigen hoeven geen les- of cursusgeld te betalen als zij op de eerste dag van het desbetreffende schooljaar nog geen 18 jaar zijn. Studenten die gedurende een studiejaar 18 jaar worden hoeven dus ook geen les- of cursusgeld te betalen voor het betreffende studiejaar.

Lees meer op Ingrado.nl