Entree-opleiding

Jongeren vanaf 16 jaar zonder diploma zijn bij het mbo welkom in de Entree-opleidingen. De Entree-opleiding bereidt jongeren voor op doorstroming naar een mbo-2 opleiding (startkwalificatie) of de arbeidsmarkt. In Entree kunnen jongeren de eerste belangrijke vaardigheden ontwikkelen die zij nodig hebben voor een baan.

Rekening houden met beperkingen

Het middelbaarberoepsonderwijs kent, in tegenstelling tot het basis- en voortgezet onderwijs, geen aparte onderwijsvorm waar studenten specialistische of intensieve begeleiding krijgen (passend onderwijs). Dit betekent dat mbo-scholen hun onderwijs en examinering zo inrichten dat al bij de start van de opleiding rekening wordt gehouden met eventuele beperkingen van studenten.

Blijven ontwikkelen

Entree-opleidingen richten zich op jongeren vanaf 16 jaar die vanuit voorliggend onderwijs zonder diploma instromen (starters), en op (jong) volwassenen die zich een leven lang willen blijven ontwikkelen om zo (vanwege hun afstand tot de arbeidsmarkt) hun kans op en/of behoud van werk te vergroten (her- en doorstarters). De Entree-opleiding bereidt studenten voor op assisterende functies op de arbeidsmarkt. Studenten krijgen onderwijs op school en in de beroepspraktijk. Ze krijgen coaching en loopbaanbegeleiding. 

Behalen van een startkwalificatie

Het mbo adviseert studenten over opleidingen die kansrijk zijn voor het behalen van een beroepskwalificatie, een mbo-diploma. Daarnaast kunnen mbo-studenten een schoolverklaring krijgen wanneer zij niet in staat zijn om aan alle diploma-eisen te voldoen en toch een opleiding willen volgen. 

Infographic Entree-opleiding

PDF - 4.13 MB