Praktijkvoorbeelden

Laat je inspireren door de verschillende praktijkvoorbeelden om jongeren in een kwetsbare positie te ondersteunen richting zelfredzaamheid.

Praktijkvoorbeeld

Financieel spreekuur ROC Nijmegen

ROC Nijmegen en de gemeente Nijmegen werken samen in een wekelijks financieel spreekuur voor mbo-studenten. Doel: laagdrempelige ondersteuning bieden aan studenten met schulden en/of vragen of zorgen over hun financiële situatie. Het roc biedt daarnaast financiële ondersteuning via het Studentfonds.
Lees meer

Praktijkvoorbeeld

Jongerencoach gemeente Enschede

De jongerencoach werkt met jongeren (18-27 jaar) zonder startkwalificatie, die niet naar school gaan en weinig tot geen inkomen hebben of een uitkering ontvangen. Ze hebben op dit moment geen andere coach/regisseur bij de gemeente of onderwijs.
Lees meer

Praktijkvoorbeeld

2BE! — meer kansen voor jongeren in Noord-Groningen

Met 2BE! maken jongeren die zonder perspectief thuis zitten een nieuwe start in hun leven. Het project brengt partijen vanuit onderwijs, werk, zorg, welzijn en gemeenten bij elkaar. 'We moeten dit samen doen.'
Lees meer

Praktijkvoorbeeld

Gemeente Enschede — interne samenwerking gemeente

Een integrale aanpak 16-27 vraagt niet alleen samenwerking tussen gemeenten en maatschappelijke partners, maar ook binnen gemeenten. Hoe komen ambtenaren, beleidsafdelingen en wethouders, met eigen portefeuilles, aandachtsgebieden en opdrachten, tot een samenhangende aanpak?
Lees meer

Praktijkvoorbeeld

Jongerenwerk in het voortgezet onderwijs

In steeds meer gemeenten werken het voortgezet onderwijs en jongerenwerk samen om bij te dragen aan het versterken van schoolcarrières van kwetsbare jongeren. Deze samenwerking is er in verschillende vormen. Het Lectoraat Youth Spot heeft vijf praktijkvoorbeelden van samenwerkingen tussen het voortgezet onderwijs en het jongerenwerk uitgewerkt. 
Lees meer