In de leeftijdsfase 16-27 maken jongeren zich los van hun ouders, hechten ze meer belang aan de relatie met leeftijdsgenoten en ontwikkelen ze hun eigen identiteit. Naast de gezinssituatie en de omgeving op school of werk hebben jongeren behoefte aan een leefmilieu waarin ze zichzelf kunnen ontplooien, waar ze hun eigen talenten kunnen ontwikkelen, zich kunnen ontspannen en kunnen doen wat zij leuk vinden, samen met leeftijdsgenoten.

Talenten ontdekken

Veel jongeren brengen hun vrije tijd door met vrienden en/of zijn lid van een jeugd- of sportvereniging. Met wie ze omgaan en wat ze doen is belangrijk voor hun ontwikkeling en het ontdekken van hun eigen talenten. Niet iedere jongere wordt vanuit huis gestimuleerd om deel te nemen aan vrijetijdsactiviteiten. Het is belangrijk dat jongeren los van hun thuissituatie, opleidingsniveau of economische status de mogelijkheid hebben om hun vrije tijd te besteden aan activiteiten waarin zij kunnen leren door te ervaren, zichzelf kunnen zijn en kunnen ontdekken wat ze leuk vinden en waar ze goed in zijn.

It takes a village to raise a child

Om jongeren optimaal gebruik te laten maken van hun talenten, op een gezonde manier de grenzen te laten opzoeken en te ondersteunen in hun ontwikkeling, hebben zij de steun en support van hun netwerk nodig. Dit kunnen bijvoorbeeld vrienden, ouders of docenten zijn, maar ook de verschillende voorzieningen in de pedagogische basis waar jongeren in hun vrije tijd gebruik van maken, zoals (sport-)verenigingen en jongerenwerkers.

Voor sommige jongeren zal de ontwikkeling in deze fase zonder al te veel problemen gaan. Voor andere jongeren kan dit echter een grotere uitdaging zijn. Het is dan ook erg belangrijk dat de jongere op zijn of haar netwerk terug kan vallen. Essentieel daarbij is dat de verschillende personen in het netwerk van de jongere met elkaar samenwerken om de jongere de juist ondersteuning te bieden. Denk bijvoorbeeld aan het delen van zorgen van een jongerenwerker die een jongere tegenkomt in zijn vrije tijd.   

Jongerenwerk

Om jongeren optimaal gebruik te laten maken van hun talenten en te ondersteunen in hun ontwikkeling zijn jongerenwerkers van belang. Zij spreken de taal van de jongeren en zijn aanwezig daar waar de jongeren zijn. Ze helpen de jongere te ontdekken waar hij of zij in uitblinkt, werken aan zelfvertrouwen, begeleiden de jongeren naar volwassenheid en een positieve vrijetijdsbesteding en kunnen als rolmodel functioneren. Ook geven jongerenwerkers grenzen aan en behartigen ze hun belangen. Ze leggen contact met jongeren op straat, op school, in jongerencentra, via social media en bijvoorbeeld winkelcentra en leggen de verbinding met de samenleving. 

Praktijkvoorbeeld

Jongerenwerk in het voortgezet onderwijs

In steeds meer gemeenten werken het voortgezet onderwijs en jongerenwerk samen om bij te dragen aan het versterken van schoolcarrières van kwetsbare jongeren. Deze samenwerking is er in verschillende vormen. Het Lectoraat Youth Spot heeft vijf praktijkvoorbeelden van samenwerkingen tussen het voortgezet onderwijs en het jongerenwerk uitgewerkt. 
Lees meer