Methodische Aanpak Schoolverzuim

Instrument

Onderwijs
Veiligheid

Methodische Aanpak Schoolverzuim

De Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS) beschrijft in een stappenplan vier routes bij meldingen van ongeoorloofd verzuim: vrijwillige jeugdhulp, HALT-straf, dwang in civielrechtelijk of dwang in strafrechtelijk kader. Bij verzuim met achterliggende problematiek staat de inzet van jeugdhulp voorop.

De aanpak is ontwikkeld vanuit de volgende visie:

  • Het doel van de aanpak is terug-/toeleiding naar een passend onderwijs-programma
  • Vroegtijdige inzet van (jeugd)hulp bij verzuim staat voorop
  • Ketensamenwerking draagt bij aan een effectieve aanpak van schoolverzuim
  • De aanpak is licht waar het kan en zwaar(der) waar het nodig is

Jaar: 2017
Type: Publicatie
Bron: Ingrado, Halt, VNG, Ingrado, Openbaar Ministerie, Raad voor de Kinderbescherming

Meer informatie