Jongvolwassenencircuit GGZ Friesland

Zorg

GGZ Friesland heeft de opzet voor psychiatrie vernieuwd met een jongvolwassenen circuit (JVC) voor jongeren in de overgang naar volwassenheid. Jongeren vanaf 15 jaar krijgen gedurende het traject zoveel mogelijk te maken met één behandelaar. De behandeling richt zich op de problemen die de jongere ervaart in het dagelijks functioneren en waar hij op vast loopt, in plaats van alleen uit te gaan van de diagnose.

Tijdens de behandeling wordt ingegaan op welke vaardigheden de jongere mist om aansluiting te vinden op school, met vrienden, maar ook om naar school te gaan en bijvoorbeeld nee te zeggen tegen drugs. Daarbij betrekken ze ook het netwerk van de jongere en vinden er sessies plaats met ander jongeren zodat ze van elkaar kunnen leren.

De jongeren om wie het gaat krijgen tot hun 18e zorg uit de jeugdwet. Hier is de gemeente verantwoordelijk voor. Vanaf 18 jaar valt de zorg onder de zorgverzekeringswet die door zorgverzekeraars wordt uitgevoegd. Dit zorgt er vaak voor dat jongeren op hun 18e moeten beginnen bij een nieuwe behandelaar en vaak het idee hebben dat ze helemaal opnieuw moeten beginnen.

Om ervoor te zorgen dat de jongeren tijdens een traject zoveel mogelijk dezelfde behandelaar hebben is JCV gestopt met het doorverwijzen naar een andere behandelaar binnen de eigen instelling. Als blijkt dat er een ander specialisme nodig is, voegen ze dat toe.

Meer informatie