Jongerenwerk in het voortgezet onderwijs

Netwerk & vrije tijd
Onderwijs

In steeds meer gemeenten werken het voortgezet onderwijs en jongerenwerk samen om bij te dragen aan het versterken van schoolcarrières van kwetsbare jongeren. Deze samenwerking is er in verschillende vormen. Het Lectoraat Youth Spot heeft vijf praktijkvoorbeelden van samenwerkingen tussen het voortgezet onderwijs en het jongerenwerk uitgewerkt. 

Per praktijkvoorbeeld is er een beschrijving van de activiteiten van het jongerenwerk, wordt ingegaan op hoe de samenwerking bijdraagt aan het versterken van de schoolcarriere van jongeren in een kwetsbare positie, wordt rolverdeling beschreven en ingegaan op de succesfactoren en randvoorwaarden van de samenwerking. 

Bekijk praktijkvoorbeelden