Publicatie: Jongeren in de overgang naar volwassenheid centraal

De overgang naar volwassenheid is voor veel jongeren een turbulente fase. Ze krijgen te maken met veranderingen op lichamelijk, intellectueel en sociaal emotioneel gebied, worden verantwoordelijk voor hun eigen geld en moeten zelfstandig worden. In praktijk blijkt het lastig om jongeren in deze fase passende hulp en ondersteuning te bieden. In het pleidooi voor een relationeel opvoedperspectief op professionele ondersteuning worden drie punten genoemd waarom het lastig is:

  1. Onduidelijkheid over wie de verantwoordelijkheid voor de zorg draagt.
  2. Een te vrijblijvend karakter van hulpverlening na achttien jaar.
  3. Slechte aansluiting tussen de jeugdhulp en volwassenenzorg. 

Tip

Maak samen een toekomstplan

Het toekomstplan helpt om toekomstgericht en integraal te werken aan de begeleiding van jongeren naar zelfstandigheid. Het plan sluit aan bij de motivatie en leefwereld van een jongere, het helpt de jongere centraal te zetten, de focus op de toekomst te leggen en de eigen kracht en het netwerk van de jongere te benutten.

Lees meer over het toekomstplan

De ambitie is jongeren in de overgang naar volwassenheid centraal te stellen. Hoe het komt dat jongeren in het verleden niet centraal stonden, waarom dit juist voor jongeren problematisch is, wat is er nodig om jongeren centraal te zetten en in hoeverre dragen actuele initiatieven daaraan bij? Dat zijn vragen die centraal staan in dit pleidooi en worden beantwoord aan de hand van literatuur onderzoek en empirisch materiaal. 

Boek: De mens centraal
Hoofdstuk: 3. Jongeren in de overgang naar volwassenheid centraal
Auteur: M. Wiersma, R. van Goor 
Jaar: 2019
Pagina's: pagina 69 t/m 90

Naar publicatie