Integrale aanpak MBO-studenten met psychische problemen

Onderwijs
Wonen
Zorg

Het begeleid leren-project is een mooi voorbeeld van zorg dichtbij de doelgroep organiseren. De Academische Werkplaats Utrecht ondersteunt jongeren op het mbo met psychische problemen, om zo schooluitval te voorkomen en maatschappelijke participatie te bevorderen.

Jimmy (19) volgt het begeleid leren-traject van de Academische Werkplaats Utrecht. Zij ondersteunen jongeren op het mbo met psychische problemen om schooluitval te voorkomen en maatschappelijke participatie te bevorderen. Jimmy vertelt zijn verhaal in een vlog.

Bekijk de vlog