Voorbeelden uit de regio

Het NJi en OZJ helpen drie regio’s met de aanpak Toekomstgericht werken om een duurzame werkwijze te ontwikkelen voor ondersteuning van jongeren die opgroeien in kwetsbare omstandigheden. Met deze werkwijze geven zij jongeren een stabiele basis op weg naar volwassenheid. Tot eind september 2020 stond de inschrijving open voor regio’s die willen meedoen met deze aanpak toekomstgericht werken. Met de volgende regio’s gaan wij komend jaar aan de slag:

Regio Midden-Holland

De regio Midden-Holland wil vroegtijdig betrokken zijn bij jongeren (vanaf 16 jaar en ouder) die uitstromen uit jeugdhulp met verblijf en het risico hebben uit balans te raken wanneer er geen passende huisvesting of vervolghulp beschikbaar is. Met deze jongeren willen ze de verschillende levensgebieden van de Big5 in kaart brengen, vanuit het plan van de jongere verkennen wat de jongere wil bereiken en wat er nodig is dit voor elkaar te krijgen. De regio kijkt vervolgens waar actie nodig is van de gemeente, jeugdhulpaanbieders of van maatschappelijke partners zoals bijvoorbeeld het onderwijs. Hierbij wordt het vakmanschap versterkt door het verder ontwikkelen van een werkwijze met een toekomstplan.

Regio Lekstroom

De regio legt de focus op een integrale (keten)aanpak voor de meest kwetsbare doelgroep met een complexe hulpvraag, waarbij (de kans op) uithuisplaatsing speelt. Daarbij gaat het om jongeren van 14-23 jaar (en hun netwerk) met complexe (systemische) problematiek op meerdere domeinen en/of die uithuisgeplaatst dreigen te worden of uithuisgeplaatst zijn. In de werkwijze toekomstgericht werken richten zij zich op passend en aansluitend aanbod voor kwetsbare jongeren van 16-23 jaar om ze op weg te helpen zelfstandig te worden. Dit doen ze in co-creatie met maatschappelijke partners en jongeren.  

Regio Leiden

De regio borgt de visie en werkwijze van toekomstgericht werken in en via de integrale toegang. Deze integrale toegang vormt een belangrijk schakelpunt in de doorlopende zorg voor jongeren. Vanuit de centrale toegang voert de regio procesregie in overleg met gezin/jongere en draagt de regio zorg voor het opstellen van toekomst/ondersteuningsplannen bij jongeren vanaf 16 jaar. Ook in Leiden krijgt deze werkwijze vorm samen met maatschappelijke partners, aanbieders en jongeren.

De komende tijd zullen we op deze pagina de voortgang van het regionaal leerproces delen.