Verkenning richtlijn Toekomstgericht werken

Het Nederlands Jeugdinstituut heeft een verkenning uitgevoerd naar de behoefte aan en haalbaarheid van een vakinhoudelijk kwaliteitskader voor het toekomstgericht werken in de begeleiding van jongeren op weg naar volwassenheid.

Dit gebeurde in afstemming met beroepsverenigingen, Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd en Programma Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming. Onder andere hebben er consultaties plaatsgevonden met jongeren, professionals en hun vertegenwoordigers.

Het verslag dient als vertrekpunt voor de voorbereiding van een vakinhoudelijke richtlijn voor toekomstgericht werken. Het bevat informatie over het toekomstgericht werken, kwaliteitscriteria die jongeren stellen aan de begeleiding en knelpunten die professionals ervaren in hun praktijk. Het kan in deze fase al professionals en beleidsmakers ondersteunen bij professionalisering en bij het creƫren van randvoorwaarden voor de goede ondersteuning.

Verkenning richtlijn Toekomstgericht werken

PDF - 1.13 MB