Participatiewiel

Het Participatiewiel is een handig hulpmiddel voor gemeenten die willen werken aan integrale participatiebevordering. Het is een instrument dat inzichtelijk maakt hoe je aanbod en participatiedoelen aan elkaar verbindt. Het individu staat daarin centraal waardoor duidelijk wordt waar samenwerking nodig is.

Naar het participatiewiel