Participatiescan

Minder zelfredzame jongeren in de leeftijd van 16 tot 27 jaar die hun opleiding volg(d)en in met name het voortgezet speciaal onderwijs, het praktijkonderwijs of mbo entree onderwijs, lopen een verhoogd risico op werkloosheid. Tegelijkertijd kunnen zij veelal niet terugvallen op regelingen als de Wajong of beschutte arbeid. Gemeenten, scholen en andere netwerkpartners die de arbeidsmarktpositie van deze jongeren willen versterken, kunnen daarbij gebruik maken van de Participatiescan.

De Participatiescan is ontwikkeld om jongeren in een kwetsbare positie naar werk te begeleiden. Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat jongeren in een kwetsbare positie een betere kans hebben op werk wanneer alle betrokken partijen rondom de jongeren voldoen aan een aantal succesfactoren.

Betere samenwerking voor succesvolle arbeidstoeleiding

Met behulp van deze online samenwerkingstool kunnen samenwerkende partijen snel en efficiënt hun regionale aanpak en samenwerking onder de loep nemen. De scan helpt netwerkpartners vanuit de domeinen onderwijs, sociale dienst, werkbedrijven, werkgevers of werkgeversservicepunten, SBB, Leerplicht/RMC en zorg om samen verbeteracties te formuleren om tot een gezamenlijke werkagenda te komen.

De Participatiescan biedt kennis, praktijkvoorbeelden, cijfers en tips & trucs om minder zelfredzame jongeren succesvol te begeleiden naar de arbeidsmarkt. Ook ondersteunt de Participatiescan werkgevers bij het nakomen van de Banenafspraak. 

Hoe werkt de Participatiescan?

De Participatiescan doorloopt u online. Bij voorkeur in een groepssessie samen met de netwerkpartners uit uw regio. Een sessie duurt ongeveer twee tot drie uur. De Participatiescan kunt u ook individueel invullen. U kunt uw scan dan vergelijken met deelnemers die de scan ook individueel hebben doorlopen. In de scan staan twintig vragen over vastgestelde succesfactoren. Deze vragen gaan over vier thema’s:

  • Focus op werk
  • Kwaliteit en begeleiding
  • Randvoorwaarden goede begeleiding
  • Effectieve samenwerking

Na elk thema ziet u de resultaten en concrete actie- en verbeterpunten waarmee jullie aan de slag kunnen binnen een afgebakende periode.

Ga naar de participatiescan

Meer informatie

Participatiescan is een initiatief van Divosa, VNG, UWV, Ingrado, Lecso, MBO Raad, VO Raad, Sectorraad Praktijkonderwijs, S-BB, MEE NL en VOBC, met ondersteuning van Ecorys en het Nederlands Jeugdinstituut.

Neem voor meer informatie contact op met Lotte Heijs: L.Heijs@nji.nl