Omgekeerde toets

Bij de hulpverlening voor jongeren kan het zijn dat je soms tegen de kaders van de wet aan loopt. De Omgekeerde toets is een methodiek waarbij je als gemeente niet start bij het nemen van een besluit op basis van de wetsartikelen, maar eerst kijk naar wat je wilt bereiken. Deze methodiek maakt het integraal werken makkelijker, aangezien de grondwaarden van de diverse wetten binnen het sociaal domein gelijk zijn.

Meer informatie over de omgekeerde toets