Kennis en inspiratie

Ondersteuning jeugd in overgang naar volwassenheid

Ondersteuning Jeugd in Overgang naar Volwassenheid (OJOV) is een lopend vierjarig onderzoeksprogramma in de steden Amsterdam, Haarlem en Rotterdam. Met dit onderzoek willen ze bijdragen aan de ondersteuning van jongeren die beter aansluit de jongeren zelf.

Fieldlab Toekomstplannen Jongeren 

Het onderzoeksproject Fieldlab Toekomstplannen Jongeren is een samenwerking tussen de Hogeschool van Amsterdam (HvA) en gemeente Amsterdam. Fieldlab Toekomstplannen Jongeren is een tweejarig actieprogramma. Er is onderzocht welke effectieve lokale aanpak helpt bij het formuleren van toekomstplannen door jongeren in een kwetsbare situatie. Hoe helpt dit jongeren in Amsterdam in de overgang naar volwassenheid en wat zijn de succesfactoren zijn van toekomstgerichte ondersteuning. In een factsheet hebben ze opbrengsten van het eerste jaar samengevat. Binnen dit traject kregen jongeren een training in storytelling en is een verhalenbundel uitgebracht waarin ze aan het woord zijn.

Bekijk de handreiking

Bekijk de verhalenbundel

Jongeren centraal in de overgang naar volwassenheid

De overgang naar volwassenheid is voor veel jongeren een turbulente fase. Ze krijgen te maken met veranderingen op lichamelijk, intellectueel en sociaal emotioneel gebied, worden verantwoordelijk voor hun eigen geld en moeten zelfstandig worden. In praktijk blijkt het lastig om jongeren in deze fase passende hulp en ondersteuning te bieden. 

De ambitie is jongeren in de overgang naar volwassenheid centraal te stellen. Hoe het komt dat jongeren in het verleden niet centraal stonden, waarom dit juist voor jongeren problematisch is, wat is er nodig om jongeren centraal te zetten en in hoeverre dragen actuele initiatieven daaraan bij? Deze vragen staan centraal in deze publicatie.

Bekijk de publicatie

De overgang van jeugd- naar volwassenenzorg

Met de meeste jongeren in Nederland gaat het gelukkig goed. Maar ongeveer 15 procent van de jongeren tussen de 16 en 27 jaar is kwetsbaar. Voor sommige jongeren is de overgang naar zelfstandigheid na hun 18e te groot. Dat zijn bijvoorbeeld jongeren die jeugdhulp of pleegzorg krijgen, een kinderbeschermingsmaatregel hebben, of jongeren die verblijven binnen gesloten residentiële jeugdzorg (jeugdzorgplus). Dit is vaak ingewikkelde problematiek. Om de professionals te ondersteunen, heeft VIGO een beschrijvend onderzoek gedaan naar dit onderwerp. Daar is dit rapport de weerslag van.

Bekijk het rapport van VIGO

Opgroeien vanuit Jeugd(zorg) naar volwassenheid

Jongeren hebben de afgelopen jaren in allerlei verbanden en platforms vanuit eigen ervaringen aangegeven wat zij belangrijk vinden, hoe zij ondersteund willen worden en wat voor hen wel en niet werkt. Al in 2016 gaf het jongeren platform ‘Jong doet Mee!’ adviezen over de overgang van 18- naar 18+. Op basis van deze adviezen is door de jeugdhulporganisatie Levvel (voorheen Spirit) de BIG-5 aanpak opgesteld. Lees hier meer over in hun programma van 2017.

Bekijk het rapport