Actueel

De transitie naar volwassenheid is een spannende, vaak leuke, maar ook kwetsbare periode in het mensenleven. Wanneer een jongere afhankelijk is van professionele hulp, moet hij of zij vaak versneld zelfstandig worden bij het bereiken van 18 jaar. Dat is een moeilijke taak en ondersteuning is extra belangrijk in deze fase. 

Jongeren geven vaak aan dat hulpverlening in deze fase tekortschiet. Ze hebben vaak een hele geschiedenis van hulpverlening achter de rug maar ervaren niet de steun die ze nodig hebben. Professionals worstelen regelmatig met een goede aanpak door verschillende problemen die in deze fase op elkaar inspelen. Ze voelen zich genoodzaakt te maneuvreren tussen de regels en systeemgrenzen om het nodige maatwerk te leveren.

Stevige basis

Er is behoefte aan een stevige kwaliteitsbasis in ondersteuning op weg naar volwassenheid. Om die basis te creëren, hebben jongeren de kwaliteitscriteria voor een goede professionele hulp op een rij gezet. Professionals hebben de knelpunten die ze ervaren in het begeleiden van jongeren in kaart gebracht. Er blijkt veel overlap te zijn tussen wat jongeren belangrijk vinden en waar professionals voor willen staan.

Bekijk hieronder de werkweergave van de kwaliteitscriteria van jongeren en de knelpuntenkaart van professionals. Beide opbrengsten vormen samen het vertrekpunt voor een vakinhoudelijke kwaliteitsbasis voor toekomstgericht werken. Meer informatie volgt.

Kwaliteitscriteria van jongeren

PDF - 1.49 MB

Knelpunten die professionals ervaren in hun werk

PDF - 189.07 KB