In gesprek met Robin (persona)

'Ik heb wel geprobeerd een baan te vinden maar bedrijven geven mij geen kans.'

Persona Robin is ontwikkeld op basis van gesprekken met jongeren in de pilot Werken met persona's. Door het gebruik van persona's kunnen gemeenten zich beter inleven in de specifieke situaties die spelen binnen de doelgroep.

Over Robin

Ik ben Robin, 25 jaar en ik woon in Almere. Ik woon in een begeleid wonen project. Hier heb ik hulp op afroep. Ik heb een licht verstandelijke beperking maar dit zien andere mensen niet aan mij. Hierdoor overschatten mensen vaak wat ik wel en niet kan. Ik heb veel vertrouwen nodig om sociaal contact te leggen. Ik heb hulp nodig bij mijn dagplanning en financiën. Ik ben gezond en gebruik geen medicijnen. Wel krijg ik uit voorzorg de prikpil.

Mijn hobby’s zijn gamen, chatten, tv kijken, creatief bezig zijn met fotografie en muziek. Ik zou wel op kickboksen willen om meer zelfvertrouwen te krijgen. Ik krijg een Wajong-uitkering en een persoonsgebonden budget (pgb). Andere mensen zeggen dat ik wat schuw en onzeker overkom maar dat komt omdat ik de kat uit de boom kijk. Ik kan er niet tegen als afspraken niet nagekomen worden.

Ga in gesprek met Robin

PDF - 131.38 KB