De switch-indicatie

'Iedereen de juiste hulp bij wat hij of zij op dat moment zo hard nodig heeft'

Richelle krijgt op dit moment begeleiding bij ’s Heeren Loo in Dordrecht, één van de deelnemers aan de pilot Werken met een toekomstplan, en kwam met het idee van een ’switch-indicatie’. Een indicatie waarbij ze zelf kan beslissen wanneer wat nodig is. 'Ik vind namelijk dat als je een indicatie afgeeft voor drie jaar, je nooit weet hoe het over een jaar kan zijn en wat de cliënt dan nodig heeft. De inhoud van de indicatie moet aangepast kunnen worden aan de cliënt', aldus Richelle. 

'Ik vroeg speciaal om het knelpunt dat te maken had met indicaties, ik had daar namelijk een goede oplossing voor: de switch-indicatie. Mijn probleem ligt op verschillende gebieden, ik pas niet precies in een hokje. Ik ben net niet verstandelijk beperkt (VG), maar de benadering ervan sluit wel erg goed bij mij aan. Dat wil zeggen: alles rustig aan, kleine stapjes, meer uitleg. De benadering in de GGZ snap ik niet, qua psychische klachten hoor ik dan wel weer in de GGZ.

Geen dagbesteding en vervoer

Richelle heeft een LVG3 indicatie. 'Dit is wonen met intensieve behandeling en 24-uurs begeleiding in een kleine groep 18-23 jaar. In deze indicatie zit geen dagbesteding en vervoer. In de VG6-indicatie zit wel vervoer en dagbesteding. Ik heb een MBO-diploma en het CIZ zag daarom niet in waarom er bijvoorbeeld een aangevraagd VG6-indicatie afgegeven moest worden..'

De juiste hulp 

'Je hebt dan verschillende hokjes in een indicatie: VG, GGZ, dagbesteding, vervoer en therapie. Het mooiste zou zijn als je dan en/en kan doen, dus én wonen én dagbesteding én therapie. Maar het kan ook zijn dat je of/of moet kiezen, dus of tijdelijk dagbesteding en geen therapie of andersom. Een mooi profiel voor mij zou kunnen zijn: VGGZ (verstandelijk geestelijke gezondheidszorg).'

Het streven van Richelle is: 'Ik zou het zo mooi vinden als iedereen de juiste hulp kan krijgen bij wat hij of zij op dat moment zo hard nodig heeft.'

Knelpuntenkaart

Deze én andere knelpunten en oplossingen zijn in kaart gebracht tijdens twee sessies samen met NJi en Movisie. De vraag die hierbij centraal stond is 'wat vraagt toekomstgericht werken van professionals, hun opdrachtgevers en beleidsmakers?' De knelpunten en oplossingen zijn verwerkt in een analyse met oplossingsrichtlijnen die voor iedereen beschikbaar is: de knelpuntenkaart. Middels deze analyse kunnen anderen meekijken met wat er binnen de pilots speelt en welke aspecten onder het vergrootglas liggen.