De bouwstenen van een toekomstplan

Samen met een jongere stel je als professional een toekomstplan op. De situatie, wensen en toekomstvisie van de jongere staan hierin centraal. In het plan staat wat hij of zij nodig heeft aan hulp en ondersteuning om stappen te zetten naar zelfstandigheid. Gebruik onderstaande bouwstenen bij het opstellen van een toekomstplan. 

 1. In het plan staat de jongere centraal 
  Het plan is van de jongere, hij of zij heeft het (eventueel met ondersteuning) opgesteld en heeft de regie over de uitvoering ervan. Het perspectief en de doelen van de jongere zijn leidend.
 2. Het plan is toekomstgericht
  De focus ligt op de toekomst, zowel bij het formuleren van de doelen als de ondersteuning die geboden wordt.
 3. Het plan is gericht op empowerment
  De eigen kracht van de jongere wordt benut en versterkt. Het uiteindelijke doel is een zo groot mogelijke zelfstandigheid van de jongere.
 4. Alle leefgebieden zijn in kaart gebracht 
  Jongeren zitten in een dynamische periode met veel veranderingen. Breng in beeld hoe de situatie is op alle verschillende domeinen, zoals: studie, wonen, werk, gezondheid, geld, vrije tijd en relaties. Maak duidelijk op welke gebieden ondersteuning nodig is en wat al geboden wordt (wat en door wie).
 5. De sociale context is onderdeel van het plan 
  Het netwerk is in kaart gebracht en er is overwogen wie bij het plan betrokken moeten zijn (en wie niet), in welke rol en welke ondersteuning zij kunnen bieden.
 6. Het plan heeft een goede structurering: heldere doelen, planning en fasering 
  Het plan omvat een wenselijk vooruitzicht op de lange termijn (het perspectief) en smart geformuleerde doelen en acties die nodig zijn om dat perspectief te bereiken. In het plan staan deze als haalbare stappen benoemt.
 7. De aanpak sluit aan bij het probleem en de hulpvraag: hulp op maat
  Iedereen is betrokken bij de invulling van het plan en het kiezen van de juiste aanpak. Het is belangrijk dat daarbij wordt gekeken naar wat haalbaar en wenselijk is voor déze jongere in déze situatie. Maar ook dat er niet meer hulp wordt geboden of mensen bij worden betrokken dan nodig is.
 8. Het is één integraal plan 
  Het is een gezamenlijk en goed doordacht plan dat organisatie-overstijgend en integraal is. Het is duidelijk wie wat doet. De gekozen aanpak en ondersteuning versterkt de gezamenlijk uitvoering van de acties en helpt tegenstrijdigheid in de hulpverlening te voorkomen.
 9. Op elk moment is er inzicht in de actuele stand van zaken 
  In het plan staat de actuele stand van zaken, er is daardoor inzicht in de vorderingen van de acties en het behalen van de doelen.
 10. Het plan is gebruiksvriendelijk
  Het plan heeft een simpele opzet, is overzichtelijk, makkelijk in gebruik en bevat helder taalgebruik.