Relevante publicaties

Het gebruik van (regionale) data over jongeren binnen een beleidscyclus is niet altijd even makkelijk. Hoe zorg je dat de je de juiste data verzameld die de doelgroep goed in kaart brengt? Wat is er voor nodig om data over verschillende domeinen en vanuit verschillende instanties samen te brengen? Alleen al de vraag wat je precies wilt weten van je doelgroep is vaak al niet zo eenduidig.

Om u hierbij te helpen, lichten wij verschillende publicaties uit, die u kunt gebruiken ter inspiratie. Deze publicaties laten zien wat er allemaal mogelijk is bij het gebruik van (regionale) data en hoe u deze data op een juiste manier kunt ontsluiten of benutten.

Regio Lekstroom

De regio Lekstroom vindt dat jongeren die in de jeugdzorg zitten en 18 worden passende vervolgzorg moeten krijgen. De regio heeft onderzocht hoe dat nu gaat en zal in gesprek met maatschappelijke partners verbeteracties opstellen.

Het cijfermatige onderzoek van de regio Lekstroom in samenwerking met Van Dam & Oosterbaan, dat voorafgaat aan verdiepende gesprekken met partners, levert de regio een aantal belangrijke inzichten op. De regio heeft allereerst de jongeren die elke maand 18 worden in beeld gebracht. Er werd niet alleen gekeken naar de hoeveelheid jongeren, maar ook naar wat deze jongeren kenmerkt. Het gaat hier bijvoorbeeld om de zorg die ze ontvangen, welke vervolgzorg nodig is en welke verwijzer betrokken is.

Onderzoek overgang 18-18+ in regio Lekstroom.pdf

PDF - 915.86 KB

Jeugdzorgregio Midden-Holland

De overgang van jeugdzorg naar jongvolwassenheid veroorzaakt nog steeds veel problemen waardoor we jongeren uit het oog verliezen of ze niet langer kunnen bieden wat ze nodig hebben. De jeugdzorgregio Midden-Holland vroeg zich af of dit ook anders kan. Hoe kunnen deze vijf gemeenten de kansen van deze jongeren vergroten zodat zij niet de zorgvrager van de toekomst worden? De jeugdzorgregio bracht kwetsbare jongeren in beeld met behulp van vier uitstroomprofielen.

Van ‘geen plek’ naar ‘eigen stek’

PDF - 5.17 MB