Psychische problematiek 

Een deel van de jongeren in de leeftijd 16-27 kampt met psychische problemen. Op deze pagina wordt in kaart gebracht hoeveel jongeren met psychische problematiek te maken hebben gehad. Hierbij gaat het om jongeren die in de afgelopen tien jaar GGZ hulp hebben gehad en/of medicijnen hebben gebruikt vanwege psychische problemen.

Psychische problematiek maakt jongeren extra kwetsbaar en kan de weg naar zelfstandigheid belemmeren. Tegelijkertijd weten we dat deze problematiek juist versterkt kan worden door problemen op andere domeinen, zoals het gebrek aan inkomen of het ontbreken van goede zorgplek. Het is dan ook belangrijk om deze jongeren met een integrale benadering waar nodig te ondersteunen. Deze cijfers helpen u om een beeld te krijgen van hoeveel jongeren daadwerkelijk te maken hebben (gehad) met psychische problematiek.