Persona Noah

Persona Noah is ontwikkeld op basis van gesprekken met jongeren in de pilot Werken met persona's. Door het gebruik van persona's kunnen gemeenten zich beter inleven in de specifieke situaties die spelen binnen de doelgroep.

Over Noah 

Mijn naam is Noah. Ik ben 20 jaar en woon met mijn moeder en jongere zus in een klein dorp in de Betuwe. Mijn vader is een paar jaar geleden overleden. Ik ben mijn hele schooltijd gepest. Dat begon al op de basisschool. Ik ben geboren als meisje, maar voel me geen man of vrouw, ik ben non-binary. Mijn moeder vindt dat raar, mijn oma vindt dat ik de familie te schande maak. Gelukkig begrijpt mijn zusje mij wel. Ik voelde mij altijd anders en was bang om gekwetst te worden, nog steeds. Ik zie er misschien stoer uit, maar zo voel ik me niet. 

Ik ben na mijn vmbo-diploma begonnen met een mbo-opleiding in de zorg. Dat paste eigenlijk helemaal niet bij me en vlak voor mijn examen overleed mijn vader. Ik werd depressief, ging mezelf snijden en drugs gebruiken. Toen dacht ik ook wel eens aan zelfmoord. Op het mbo kreeg ik weinig ondersteuning en kon ik er niet over praten. Uiteindelijk moest ik van school. Sinds een half jaar gaat het beter. Ik ben in therapie geweest en sta er nu positief in.

In gesprek met Noah.pdf

PDF - 202.79 KB