Het coronavirus en jongeren

Het Nederlands Jeugdinstituut verzamelt cijfers over de gevolgen van de coronacrisis op het opgroeien en opvoeden van kinderen en jongeren. De cijfers zijn opgehaald uit onderzoeken en databases die zich richten op verschillende thema’s, zoals inkomen, onderwijs, veiligheid en mentaal welbevinden. Een deel van de verzamelde cijfers heeft betrekking op de doelgroep 16-27 en brengen de gevolgen van de coronacrisis op deze jongeren in kaart.

Bekijk de de corona-cijfers op de website van het NJi