Factsheet pleegzorg

Pleegzorg is een vorm van jeugdhulp die onder de Jeugdwet en daarmee onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten valt. In de factsheet van Pleegzorg Nederland staan cijfers, feiten en ontwikkelingen over pleegzorg. De sheets zijn samengesteld op basis van de gegevens van de pleegzorgorganisaties in Nederland. 

Factsheet pleegzorg 2017 - Pleegzorg Nederland

PDF - 231.23 KB

Factsheet dak- en thuisloze jongeren in Nederland

In deze factsheet staan de belangrijkste cijfers en gegevens over dak- en thuisloze jongeren in Nederland. De factsheet is opgesteld door Movisie, in opdracht van SZN (Stichting Zwerfjongeren Nederland). De factsheet is gebaseerd op onderzoeken uit de afgelopen jaren. 

Bekijk de factsheet op Movisie.nl

Factsheet jongeren

Er zijn ruim 2,5 miljoen jongeren tussen de 16 en 27 jaar. Een deel van de jongeren bevindt zich in een dermate kwetsbare positie dat ze ondersteuning nodig hebben bij de overgang naar volwassenheid.

Factsheet jongeren

PDF - 127.53 KB

Factsheet verlengde jeudgdhulp

In principe eindigt jeugdhulp als een jongere 18 jaar wordt. De gemeente kan onder bepaalde voorwaarden de jeugdhulp verlengen op grond van de Jeugdwet.

Factsheet Verlengde Jeugdhulp.pdf

PDF - 58.29 KB