Datamatrix 16-27

De Datamatrix 16-27 laat zien welke data je kunt gebruiken om de situatie van jongeren en jongvolwassenen in beeld te brengen op de verschillende leefdomeinen.

De matrix helpt iedereen uit beleid en praktijk een weg te vinden in de veelheid aan data die beschikbaar is. De data-bronnen zijn ingedeeld in drie categorieën:

  1. Gemeentelijke data. Data die gemeenten zelf real-time beschikbaar hebben en die op operationeel niveau kan worden ingezet. Het kan zijn dat niet alle gemeenten over dezelfde data beschikken.
  2. Landelijke data. Landelijk beschikbare data die mogelijk minder recent is, maar wel mogelijkheden biedt tot benchmarking en dus op beleidsniveau heel relevant is.
  3. CBS Microdata. Een deel van deze gegevens is al openbaar beschikbaar, maar het is bijvoorbeeld mogelijk om bepaalde samenlopen tussen gegevens in beeld te brengen die nog niet openbaar beschikbaar zijn. Deze gegevens kunnen voor beleidskeuzes heel relevante input leveren.

Datamatrix 16-27.pdf

PDF - 165.47 KB