Checklist Out on the streets

Publicatie

Wonen

Deze checklist bevat tips voor de hulp aan lhbti-jongeren die thuisloos zijn. De checklist is ontstaan uit verhalen van lhbti-jongeren en professionals, literatuur en een inventarisatie van het aanbod in Amsterdam. 

In Nederland worden nog steeds jongeren door hun familie afgewezen: lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender of intersekse (lhbti1-)jongeren. Ze lopen weg, worden op straat gezet en krijgen te weinig goede hulp. De checklist is een optelsom van verhalen van lhbti-jongeren en professionals, literatuur en een inventarisatie van het aanbod in Amsterdam. In de checklist staan de volgende tips:

  • Geef een warm welkom
  • Stel open vragen over relaties
  • Stel open vragen over gender identiteit
  • Plak geen labels
  • Werk in de context van de jongere
  • Ken het transgender lexicon
  • Verwijs door naar lhbti-organisaties

Naar checklist