Knelpunten en oplossingen bij toekomstgericht werken

19-04-2019

Deelnemers aan de pilot ‘Werken met een Toekomstplan’ hebben, samen met NJi en Movisie, onder begeleiding van de Argumentenfabriek in twee sessies knelpunten en oplossingen in kaart gebracht. De vraag die hierbij centraal stond is 'wat vraagt toekomstgericht werken van professionals, hun opdrachtgevers en beleidsmakers?'

Aan tafel zaten jongerencoaches, werkcoaches, jongerenwerkers en managers van organisaties die ondersteuning bieden aan jongeren, maar ook beleidsmakers van de gemeenten.

'Doen wat nodig is'

Tijdens de tweede sessie zat ook Richelle aan tafel. Richelle krijgt op dit moment begeleiding bij ’s Heeren Loo in Dordrecht, één van de deelnemers aan de pilot, en kwam met het idee van een ’switch-indicatie’. Een indicatie waarbij ze zelf kan beslissen wanneer wat nodig is. 'Ik vind namelijk dat als je een indicatie afgeeft voor drie jaar, je nooit weet hoe het over een jaar kan zijn en wat de cliënt dan nodig heeft. De inhoud van de indicatie moet aangepast kunnen worden aan de cliënt', aldus Richelle. De term 'Switch-indicatie' werd tijdens de sessie gelijk omarmd door professionals en beleidsmakers als aanduiding voor het ‘doen wat nodig is’. 

De switch-indicatie

Lees meer Bekijk alle verhalen

Van knelpunt naar oplossing

De knelpunten en oplossingen die tijdens deze sessies in kaart zijn gebracht, zijn verwerkt in een analyse met oplossingsrichtlijnen die voor iedereen beschikbaar is: de knelpuntenkaart. Middels deze analyse kunnen anderen meekijken met wat er binnen de pilots speelt en welke aspecten onder het vergrootglas liggen.

In het kader van de Werkagenda 18-18+ is er al eerder een verzameling van knelpunten en kansrijke oplossingsrichtingen gemaakt. Daarin is vooral gekeken naar de wettelijke kaders in relatie tot het leeftijdsgrens en naar de rol van verschillende partijen – landelijk en lokaal – in het creëren van oplossingen. Met deze pilot willen we de informatie verreiken met concrete aandachtspunten en oplossingsrichtingen die herkenbaar zijn voor de professionals, beleidsmakers en andere partijen die in directe verbinding staan met de jongeren.

Knelpuntenanalyse toekomstgericht werken

PDF - 136.89 KB