Jongvolwassenen willen neutrale informatie over vaccinatie

06-08-2021

Jongvolwassenen willen gedetailleerde, toegankelijke en neutrale informatie over vaccinatie tegen corona, zodat ze een weloverwogen keuze kunnen maken. Dat blijkt uit kwalitatief onderzoek van Stichting Alexander.

Stichting Alexander sprak met 69 jongvolwassenen tussen 18 en 27 jaar over de druk die ze ervaren om te kiezen voor of tegen vaccinatie tegen corona. Er is veel informatie beschikbaar via allerlei media, maar die informatie is soms tegenstrijdig of onjuist.

Informatievoorziening stroomlijnen

De jongvolwassenen vinden het belangrijk dat instanties hun informatievoorziening over de vaccins stroomlijnen, zodat ze uit verschillende bronnen dezelfde informatie krijgen. Ze vragen meer ruimte voor een gelijkwaardige dialoog over die informatie in verschillende media. Daarbij willen ze ook een expert aan het woord horen. Verder pleiten ze voor een landelijke informatiecampagne gericht op jongvolwassenen.

Open gesprekken

Ook willen de jongvolwassenen open gesprekken kunnen voeren over vaccinatie op scholen, bij het jongerenwerk en bij sportclubs. Het is zaak professionals die werken met jongeren te ondersteunen bij die dialoog, door ervoor te zorgen dat ze beschikken over goede informatieĀ en advies krijgen over gespreksvoering.

Bron: Stichting Alexander

Meer informatie

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op www.nji.nl