Discriminatie op Utrechtse mbo-stagemarkt

09-07-2021

Het Verwey-Jonker Instituut verstuurde 577 sollicitaties op 288 stagevacatures. De motivatiebrief en het cv waren steeds gelijkwaardig, maar de details verschilden. De fictieve afzender had bijvoorbeeld een mannelijke of vrouwelijke naam, een naam die wees op een migratieachtergrond, of vrijwilligerswerk met een religieus of een seculier karakter.

De resultaten verschillen per sector. Vrouwelijke studenten hebben een grotere kans op een positieve reactie in de bouw- en technieksector. Studenten met een naam die kan verwijzen naar een migratieachtergrond hebben minder kans op een stageplaats dan andere studenten. Alleen in de sector zorg en welzijn wordt niet gediscrimineerd op basis van migratieachtergrond. Mbo-studenten met een islamitische geloofsovertuiging hebben een kleinere kans op een positieve reactie, met name in de ICT, maar wel een grotere kans in de sector zorg en welzijn.

Lees het volledige bericht op de website van het NJi