CBS bevestigt ongelijkheid in het ervaren geluk onder jongeren

16-08-2021

De afgelopen jaren was er relatief veel ongelijkheid in het ervaren geluk door jongeren. Dat stelt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van de jaarlijkse Sociale samenhang en Welzijn-onderzoeken. De analyses van het CBS hebben betrekking op de periode 2013-2019 en zeggen dus niets over de situatie tijdens de coronacrisis.

Geluksongelijkheid blijkt onder 18-25 jarigen significant meer aanwezig dan onder oudere leeftijdsgroepen. Deze verschillen in ervaren geluk hangt sterk samen met de inkomensongelijkheid binnen deze leeftijdsgroep. Het aandeel gelukkige jongeren is hoger onder jongeren met een hoger inkomen. Ook jongeren met een hoger opleidingsniveau zijn over het algemeen gelukkiger. Deze samenhang met inkomen en opleidingsniveau is minder aanwezig onder oudere leeftijdsgroepen.

Grote verschillen

Hoewel de analyse betrekking heeft op de situatie vóór de coronacrisis, lijken er ook tijdens deze crisis grote verschillen te zijn in het welzijn onder jongeren. Zo blijkt onder andere uit het literatuuronderzoek van het NJi. In het onderzoek komt naar voren dat het weliswaar met de meeste jongeren mentaal goed gaat, maar ook dat er een specifieke groep is met toenemende mentale problemen. Met name jongeren die al voor de crisis kwetsbaar waren, hebben het lastig.

Bevorderen van welzijn

Met het Nationaal Programma Onderwijs is er veel aandacht en zijn er extra middelen beschikbaar voor het bevorderen van het welzijn van jongeren. Meer informatie over de beschikbare steunpakketten op gebied van welzijn, vind je op de website van het NJi.

Meer informatie